Ny fond: AuAg Silver Bullet A

Från och med 10 november hittar du AuAg Silver Bullet A i fondlistan.

AuAg Silver Bullet är en aktiv och koncentrerad aktiefond med fokus på ädelmetallen silver. Fonden investerar i bolag med gruvor som minst har 60 procent utvinning av silver. Största delen av innehaven har säte i Nordamerika, framför allt Kanada. Fonden är den enda UCITS-fonden inom Precious Metals som har fokus på Silver.

Silver har långsiktigt låg korrelation med börsutvecklingen och skiljer sig från ädelmetallen guld som används som en typ av ”safe haven-allokering”. Silver används inom flera områden, bland annat inom industrin, till solceller, värmeledning och som bakteriedödande.

Du hittar fonden fondlistan från och med 2020-11-10.

Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.