Hållbara investeringar är mer än CO2

Större krav på valfrihet inom hållbarhetskategorier driver förändring på hela fondmarknaden. 

 

- Hållbarhet är individuellt och betyder inte samma sak för alla. Det vill vi spegla med vårt ständigt växande fondutbud, berättar Maria Gunnarsson-Ferm, ansvarig för fondanalys på Movestic. Bara under 2021 har utbudet ökat med 30 nya fonder.

 

Med en vardag där global uppvärmning är på allas läppar, är det naturligt att temat letar sig in även bland spararna och hur de investerar. En trend som inte minst kommer ifrån EU:s nya regelverk kring hållbarhetsrapportering och hållbarhetsmärkning.

 

- Varje investerare och sparare är unik. Det finns ingen ”One size fits all” inom investeringar, understryker Maria. Alla har preferenser, även inom hållbarhet. Vissa vill investera i Svanenmärkta fonder, medan andra vill flytta sitt innehav till fonder som inte bryter mot internationella normer. Movestic genomlyser alla fonder i utbudet månadsvis för att identifiera innehav som bryter mot internationella normer, och/eller är involverade i kontroversiella vapen, kärnvapen inkluderat. 

 

- Där kommer vi som plattform in och har ett stort ansvar för att erbjuda det som konsumenterna efterfrågar, berättar Maria. 

 

Samtidigt är det viktigt att tillhandahålla kvalitet. Oavsett aktuella trender skall fonderna vi erbjuder hålla måttet, vara utvärderade och ha förutsättning att skapa avkastning framåt. 

  

Maria fortsätter: Vi går mer och mer bort ifrån traditionen att någon annan ”vet bättre” och gör val om våra investeringar utan vår inblandning. Konsumenterna är upplysta, och vill ha valfrihet att välja sitt sparande utifrån sina egna värderingar och fokusområden. Där är hållbarhet en stor prioritet. 

 

Investerare har, och har alltid egentligen haft, sin egen sparprofil. Och inom sparprofilen: en egen hållbarhetsprofil. Och nu finns det äntligen möjlighet att välja.

 

- I vår fondlista kan investerare sortera utifrån flera olika hållbarhetsmärkningar. Det lägger större ansvar på individen, men det är också det som efterfrågas.

 

Det här är Movestics nya fonder 2021

Regioner

Morgan Stanley Global Opportunity Fund

Öhman Global Marknad Hållbar

Carnegie Global Quality Companies

M&G Positive Impact Fund

M&G Climate Solution Fund

M&G Global Dividend Fund

Coeli Global Selektiv

Öhman Global Småbolag Hållbar

PriorNilsson Evolve

Handelsbanken Tillväxtmarknad TEMA

Handelsbanken Asien TEMA

C WorldWide India

M&G North America Dividend Fund

UBS USA Growth Sustainable

UBS Small Cap USA

Carnegie Small Cap USA

Carnegie All Cap

Cliens Sverige

Humle Sverigefond

Humle Småbolag

Cliens Småbolag

 

Sektor/Räntor/Alternativa

Allianz Global Artificial Intelligence

BGF Next Generation Technology

Öhman Global Growth

Handelsbanken Hållbar Energi

Lannebo Fastighetsfond

Carnegie Listed Infrastructure

Jupiter Financial Innovation

Nordic Cross Stable Return

Pareto ESG Global Corporate Bond

Case Safe Play

Case Fair Play

PriorNilsson Idea

 

 

OBS. Om du är kund hos Movestic via en förmedlare kan fondutbudet se annorlunda ut.

imagesb45v.png

Maria Gunnarsson-Ferm, ansvarig för fondanalys på Movestic.

Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.
Vårt hållbarhetsarbete
Vårt ansvar som försäkringsföretag är att bidra till en mer hållbar utveckling, både utifrån ett kollektivt och ett individuellt perspektiv.