Fondnyheter maj 2021

Jupiter Financial Innovation, 6 maj

Jupiter Financial Innovators är en aktivt förvaltad fond som investerar i finansrelaterade bolag över hela världen både i utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Det är en All Cap fond vilket innebär att den kan investera i stora-, medelstora och små bolag. Det är en koncentrerad portfölj med mellan 40 och 60 bolag och hållbarhet är integrerat i investeringsprocessen. Förvaltaren investerar både i traditionella finansbolag men även i finansrelaterade bolag som drar nytta av digitaliseringen. Du hittar fonden i fondlistan från och med 2021-05-06. 

 

UBS USA Growth Sustainable

UBS USA Growth Sustainable  är en aktivt förvaltad fond med mellan 35 till 55 innehav och investerar i stora amerikanska bolag. Fonden förvaltas enligt samma filosofi och investeringsprocess som USA Growth Equities men med etiska filter och att ESG integrerad i investeringsanalysen. Fonden förvaltas av UBS Asset Management. Du hittar fonden i fondlistan från och med 2021-05-06.