Över ett år med pandemin, så har ekonomin och samhället påverkats!

Efter över ett år med pandemin kan vi nu se hur den svenska ekonomin och samhället i stort påverkats. Bland annat hög arbetslöshet, nollränta och lättade amorteringskrav.

Över ett år har gått sedan vår vardag vändes upp och ner. Under året har ett flertal verksamheter fått ställa om eller stänga ner. Nu har vaccinationstakten fått fart och enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) ska 5,5 miljoner svenskar ha erbjudits minst en dos vaccin innan halvårsskiftet. 1 juni lättades restriktionerna och allt fler verksamheter har kunnat öppna upp. Restriktionerna kommer att avvecklas stegvis i och med att läget successivt förbättras.

Så har samhället och ekonomin påverkats

Hög arbetslöshet

Arbetslösheten ligger nu på 9,4 procent och antalet utannonserade sommarjobb är färre än tidigare år. Restaurang- och servicebranschen har drabbats extra hårt av pandemin. Enligt arbetsförmedlingen förväntas allt fler arbetstillfällen komma i takt med att verksamheter öppnas upp.

Expansiv penningpolitik

För att den ekonomiska återhämtningen ska kunna fotgå kommer både penning- och finanspolitiken fortsätta att vara expansiv. 

Riksbanken föreslår fler riktade åtgärder med tanke på hushållens höga skuldsättning som bör göras längre fram. Finansinspektionen kommer redan i augusti låta det tillfälliga undantaget från amorteringskraven löpa ut.

Nollränta

Reporäntan ligger oförändrad på noll procent och bedömare tror att räntorna förbli låga ett bra tag framöver. Enligt Riksbanken stannar nollräntan fram till tredje kvartalet 2023 innan vi kan vänta oss en ökning.

Under 2021 har vi haft en snabb prisuppgång på bostadsmarknaden. Förutom låga räntor som bidragande faktor har även ett lågt utbud inom speciellt hus och villor bidragit till den snabba ökningen. Det är en låg produktionstakt av nybyggen, speciellt av småhus, på grund av brist på bra och attraktiv mark att bygga på. Samtidigt visar undersökningar att allt fler äldre väljer att stanna kvar i sina hus, då det inte alltid blir billigare att flytta till exempelvis lägenhet och till mindre boende. Under pandemin har även flertalet svenskar jobbat hemifrån. Möjligheten till fortsatt distansarbete även efter pandemin har även det varit en bidragande faktor till prisökningar, speciellt i kranskommuner med pendlingsavstånd till storstäderna.

Annorlunda utdelningssäsong

Många bolag höll inne utdelningarna under 2020 och är nu begränsade till att summan ej får överstiga 25 procent av det sammanlagda nettoresultatet för räkenskapsåren 2019–2020. Viss kritik har riktats till de utdelande bolag som under 2020 mottog stora belopp i statligt stöd för att nu året efter dela ut stora belopp till sina aktieägare.

 

Oskar
Av: Oskar Sandvik, senior fondanalytiker på Movestics investeringsavdelning.