Movestic´s Hållbarhetsrapport 2019

Movestics hållbarhetsarbete fokuserar också på individen i det hållbara samhället och våra kunders ekonomiska trygghet nu och i framtiden. I ett alltmer individualistiskt samhälle har vi som försäkringsbolag ett ansvar för att se till att försäkringsskyddet blir alltmer individanpassat. Vi har också ansvar för att kommunicera transparent och enkelt för att våra kunder ska kunna ta till sig information och fatta initierade beslut, att demokratisera rådgivning och se till att fler får tillgång till oberoende rådgivning fri från intressekonflikter, och att löpande följa upp där det föreligger risk för intressekonflikter. Läs mer om Movestics´s arbete i Movestic´s Hållbarhetsrapport 2019.