Movestic lanserar uttagsplaneraren med fasta månadsbelopp

Movestic lanserar idag en uppdaterad version av den digitala tjänst som hjälper kunder att planera, starta och hantera utbetalning av tjänstepension helt utan blanketter.

Movestics uttagsplanerare, digitala tjänst för att planera, starta och hantera utbetalning av tjänstepension lanserades 2020. Nu kompletteras tjänsten med två nya funktioner: möjligheten att välja ett fast månadsbelopp istället för en viss utbetalningstid och möjligheten att ändra belopp eller utbetalningstid också efter att utbetalningen av pensionen har börjat.

– Vi har de senaste 15 åren sett en individanpassning av pensionsåldern. Det är därför rimligt att det blir både enkelt och möjligt för pensionärer att ha ett mer flexibelt uttag av sin tjänstepension, säger Linnéa Ecorcheville, vd Movestic Liv & Pension.

2003 gick ca 8 av 10 i pension vid 65 års ålder, 2018 var den siffran 4 av 10[1]. Istället går vi i pension både tidigare och senare. Fler fortsätter att arbeta helt eller delvis högre upp i åldrarna och nyligen lanserade pensionsbolaget Alecta begreppet ”jobbonär”, en person som både fortsätter att arbeta och som är pensionär.

Tidigare har tjänstepension från fondförsäkring oftast tagits ut genom att den blivande pensionären väljer hur många år hen vill ha sin tjänstepension utbetald och baserat på det räknas ett månatligt belopp fram som sedan löpande ändras, beroende på kapitalets tillväxt. I vissa fall har det varit möjligt att påverka beloppet genom att välja en annan utbetalningstid.

Med den nya tjänsten kan pensionären istället själv välja ett fast belopp per månad och utbetalningstiden justeras därefter. Pensionären kan löpande följa hur tjänstepensionen kommer att räcka, givet det valda månadsbeloppet, och gå in i tjänsten och göra ändringar om preferenserna ändrats.

– Utvecklingen är baserad på våra kunders behov. 4 av 10 vill ha samma belopp varje månad, lika många vill ha ett högre belopp de första åren för att sedan minska beloppet[2], säger Linnéa Ecorcheville. Samtidigt vet vi att det kan vara fördelaktigt att vänta med att ta ut tjänstepension och att inte ta ut hela det sparade kapitalet på kort tid. När det nu blir enklare att både flytta fram uttaget och ändra belopp kanske fler kan tänka sig att starta sin utbetalning lite mer försiktigt.

Movestics uttagsplanerare är tillgänglig för alla med individuell tjänstepension och privat pensionsförsäkring hos Movestic från tre månader innan första möjliga utbetalningsstart. Innan kunden bestämmer utbetalningstid eller månatligt belopp kan olika scenarier för belopp, utbetalningstid och förväntad avkastning simuleras för att se effekterna över tid. Också den som startat utbetalningen via blankett kan sedan använda den digitala tjänsten för att göra ändringar i sin utbetalningsplan.

 

För ytterligare information:

Helena Olsson, Chef Kommunikation och Varumärke
helena.olsson@movestic.se

070-449 9200

 

[1] Pensionsmyndigheten ”Medelpensioneringsålder 2020”

[2] Undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Movestic under perioden 11–17 februari 2021 bland 1052 svenskar i åldern 18-79 år.

Movestic uttagsplanerare
Läs mer om vår digitala tjänst för planering, start och hantering av pensionsutbetalningar.