Movestic Avancera stiger

Fonderna Movestic Avancera 75 och 85 gör det möjligt för sparare att både följa med marknaden i uppgång och samtidigt ha skydd i nedgång. Med snart ett halvår på nacken har fonderna stigit med två respektive en procent sedan start.

avancera_2-kopia.png

Movestic Avancera 75 har ett skydd på 75 procent av den högst uppnådda kursen sedan start. Fonden innehåller i nuläget ungefär 80 procent aktier och 20 procent högavkastande obligationer. Det har varit bra under den andra halvan av oktober och början av november.

Movestic Avancera 85 har ett skydd på 85 procent av den högst uppnådda kursen sedan start och innehåller mer räntebärande papper. I nuläget består fonden av knappt 60 procent räntebärande vilket varit positivt fram till början av november. Då kom en kraftig ränteuppgång vilket fick priserna på långa obligationer att falla.

På lång sikt är fonderna ett sätt att sänka risken i sitt sparande eftersom de innehåller en skyddsnivå. Fonderna kan med fördel användas under utbetalningsperioden då många vill ha en större säkerhet och mindre variationer i värdet på pensionskapitalet då.

Vill du veta mer om Movestic Avancera? Klicka här