Marknaden april 2020

De positiva tongångarna i slutet av mars fortsatte under april och Stockholmsbörsen slutade på plus 6,5 procent.

Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad på 0 procent, samtidigt som de ekonomiska effekterna av COVID-19 gjort att arbetslösheten ökat kraftigt. Nästan 70 000 personer har blivit varslade under mars och april och över 120 000 personer har registrerat sig hos Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen skriver i ett pressmeddelande att den ser stora skillnader i arbetslöshet, både geografiskt och mellan olika yrkesgrupper. I sin senaste prognos spår myndigheten att arbetslösheten under sommaren kommer ligga på ungefär 11 procent.

Flera centralbanker har under våren försökt stimulera sina länders ekonomi med stödpaket och stats- och bostadsobligationer. Sänkt ränta är en ytterligare åtgärd som använts för att stimulera och få igång ekonomin. En bieffekt är dock att värdet på ländernas valutor sänks när räntan justeras nedåt.

Bästa fonden i Movestics utbud

Vissa investerare använder sig av råvaror för att diversifiera sina portföljer och förhoppningsvis sprida ut risken. Guld ses ofta som ett skydd mot olika typer av volatilitet, dessutom som ett sätt att skydda sig mot valutadevalvering och inflation. Efterfrågan och därmed priset på guld har ökat under året och bolag inom sektorn har gynnats av det ökande priset.

Franklin Gold and Precious Metals blev Movestics bästa fond under april, med en avkastning på hela 35,5 procent. Fonden investerar globalt i aktier i olika bolag med stor andel produktion och förädling av råvaror, inom gruv- och olika metallsektorer. Därmed har fonden bland annat gynnats av det stigande guldpriset. Eftersom fonden är en aktiefond erbjuds inte du som kund ett direkt ägande i guld eller någon annan ädelmetall, utan du får som investerare exponering mot sektorn via aktiebolag som är verksamma inom industrin.

Månadens index

Världen 9,35
Sverige 6,52
Räntan 0,00

 

Högst avkastning

FOND 1 MÅNAD
Franklin Gold & Prec Mtls A 35,52
BNP Paribas Energy Transition 25,58
Tundra Pakistan Fund A 21.74
Tundra Vietnam A 20,58
Lannebo Teknik Småbolag 16,29

 

Movesticfonder

FOND 1 MÅNAD 1 ÅR 
Movestic Avancera 75 A SEK Acc 1,01 n/a
Movestic Avancera 85 A SEK Acc 0,42 n/a
Movestic Global ESG 8,57 n/a
Movestic SICAV Balanserad I SEK 4,75 - 5,39
Movestic SICAV Försiktig I SEK 3,22 - 4,98
Movestic SICAV Movestic Global I SEK 10,24 - 0,46
Movestic SICAV Offensiv I SEK 10,46 - 6,92


Sverigefonder

FOND 1 MÅNAD
Öhman Etisk Index Sverige A 7,66
Aktie-Ansvar Sverige A 7,72
Lannebo Sverige Hållbar A SEK 10,46
Didner & Gerge Aktiefond 11,76
Lannebo Sverige Plus SEK F 14,75

 

Sverigefonder fokus små-/medelstora bolag

FOND 1 MÅNAD
C Worldwide Sweden Small Cap 1A 14,89
Öhman Sweden Micro Cap A 13,67
Didner & Gerge Småbolag 12,46
Lannebo Småbolag 14,07


Nordenfonder

FOND 1 MÅNAD
Handelsbanken Norden Ind Criteria A1 SEK 8,37
Evli Nordic B 15,36
BNP Paribas Nordic Small Cap Cl C 12,34
Carnegie Fastighetsfond Norden A 2,99
Fondita Nordic Micro Cap B 10,57

 

Oskar
Av: Oskar Sandvik, senior fondanalytiker på Movestics investeringsavdelning.