Månaden som gått med vår fondanalytiker Oskar

Här redogör och analyserar vår fondanalytiker Oskar vad som hänt på börsen under månaden.

Börsutvecklingen har under årets kortaste månad fortsatt uppåt och gynnats av vidare handelsoptimism runt om i världen, dock inte i samma takt som under januari. Färska siffror från SCB visar på att Sveriges bruttonationalprodukt ökade med 1,2 procent för fjärde kvartalet 2018. Vilket till stor del kan förklaras av ökad export under sista kvartalet.

MSCI Sverige och MSCI World steg med 3,74 respektive 4,87 procent mätt i svenska kronor. Starkast bland de större marknaderna var MSCI Europe som steg med hela 5,46 procent.

SVERIGE

Samtidigt som det orangea kuvertet med det årliga pensionsbeskedet från Pensionsmyndigheten damp ner i brevlådan kunde vi följa Uppdrag gransknings avslöjande om att en av de största nordiska bankerna misstänks för penningtvätt i Baltikum.

Inflationen är fortsatt låg, vilket försvagat den svenska kronan. Tyvärr har det inte lett till de effekter på konsumentprisindex som Riksbanken räknat med. Varken lönerna eller de importerade priserna stiger snabbt nog för att hålla KPI-indexet på 2 procent. Med fortsatt svag inflation och minusränta tror allt fler experter att Riksbanken avvaktar med en höjning av räntan fram till våren 2020. Trots den låga räntan finns det fortfarande stora nedåtrisker för priserna på den svenska bostadsmarknaden. Speciellt för dyra nyproducerade lägenheter i storstadsregioner som har allt svårare att hitta potentiella köpare.

STORBRITANNIEN

Den 29 mars närmar sig med stormsteg och det finns fortfarande inget Brexit-avtal på plats. Premiärminister Theresa May för fortsatta diskussioner med EU:s Jean-Claude Junker. Den irländska gränsfrågan är i fokus. Idag är gränsen mellan Nordirland och Irland i praktiken osynlig, arbetskraft, gods, kapital och tjänster kan flytta fram och tillbaka över gränsen fritt. Med Brexit kommer gränsen mellan Nordirland och Irland bli EU:s yttre gräns och där ska då tullar betalas och varor och människor kontrolleras. Både EU och Storbritannien är måna om att gränsen förblir öppen, men hur det ska gå till blir en svår nöt att knäcka.

I december 2017 kom parterna tillfälligt överens om att Nordirland i praktiken skulle vara kvar i EU:s tullunion och i delar av den inre marknaden. Vilket kan leda till att en yttre gräns mellan Nordirland och Storbritannien införs, något May och Storbritannien absolut inte vill. Mays motförslag är svårt och komplicerat men handlar i praktiken om att Storbritannien ska tillåtas vara med i en del av EU-samarbetet. Vilket kan komma att leda till en snedvriden konkurrens och att andra EU-länder också bara vill plocka det bästa ur EU.

USA

Med den 35 dagar långa nedstängning av statsapparaten i minnet har spänningarna mellan Vita huset och kongressen ökat. President Trump valde att utlysa nationellt nödläge vilket gav honom möjligheten att få bort frågan om muren från statsbudgeten och därmed behovet av finansiering från kongressen. Det blev inga pengar till en mur men till finansiering av byggandet av ”fysiska barriärer”. Republikaner och Demokrater nådde en finansiell överenskommelse för att i framtiden förhindra en ny nedstängning av den offentliga verksamheten. Avtalet innefattar att cirka 1,4 miljarder dollar avsätts till byggandet av den fysiska barriären. Överenskommelsen är inte helt på plats än eftersom den ska godkännas av både presidenten och kongressen.  

President Trump meddelade att tidsfristen om höjda tullavgifter mot Kina från 10 till 25 procent skjuts fram från den 1 mars. Någon ny deadline är ännu inte satt. Förutsättningarna att ett avtal mellan Trump och Xi ska undertecknas inom en snar framtid ser bättre ut efter att förhandlingar mellan länderna fortsatt under månaden.

KINA

Den kinesiska börsen höll stängt för handel mellan 4 och 10 februari för att fira in det kinesiska nyåret, Grisens år. Efter öppning ha börsen visat på väldigt positiva siffror. Schroder ISF China A, en fond som investerar i den kinesiska inhemska aktiemarknaden, levererade en avkastning på 14,3 procent under februari. Fonden blev därmed den bäst avkastande fonden på hela Movestics fondutbud.  

Självklart påverkas Kina av konflikten som just nu pågår med USA eftersom de båda har ett ekonomisk beroende av varandra. Kina står för över 15 procent av världsekonomin, vilket är att jämföra med hela euro-zonen. Landet har en förväntad årlig tillväxttakt på cirka 6 procent och om den fortsätter kommer allt vara frid och fröjd. Dock råder delade meningar om tillväxttakten kommer kunna fortsätta. Om eller när bubblan spricker är omöjligt att säga, men landet sliter med ökade skulder och att inblicken i myndigheter och finansiella institutioner är begränsad.

Starkast och svagast i fondutbudet

> Förra månadens bäst avkastande fond AXA Framlington Biotech ligger kvar som en utav de bästa även i februari. Avkastningen på landar på +9,04 procent. Fonden med absolut bäst avkastning är tidigare nämnda Schroders ISF China A, som avkastade hela +14,30 procent.

> De trendföljande fonderna SEB Asset Selecton Opportunistic och SEB Asset Selection som båda hade det tufft i januari, föll med -1,81 respektive -1,08 procent.  Alfred Berg Bear föll med -2,91 procent.

> Bland aktiefonderna som hade det tuffare med avkastningen hittar vi Tundra Pakistan med -3,64 procent, Parvest Equity Brazil med -2,91 procent och Carnegie Afrikafond med -1,43 procent. 

> Både svenska småbolagsfonder och large caps gynnades av den uppåtgående marknaden i februari. Bland småbolagsfonderna steg Evli Swedish Small Cap med 7,03 procent och Lannebo Småbolag med 5,45 procent. Medan Didner & Gerge Aktiefond steg med knappt 5 procent. Movestic Sverige, Aktie-Ansvar Sverige och Öhman Etisk Index Sverige redovisade en avkastning kring 3 procent.

> Bland nordenfonderna steg Evli Nordic med 4,84 procent och Parvest Equity Nordic Small Cap steg med 2,76 procent.

oskar_maanadsrapport.jpg

Oskar Sandvik är senior fondanalytiker på Movestics investeringsavdelning. Där ansvarar han tillsammans med tre kollegor för fondselektering, analys och utvärdering av Movestic Liv & Pensions fondutbud.

Läs fler fondnyhter