Det här påverkade börsen under juni

Juni månad blev en tuff månad för väldens börser, inte minst den svenska som stängde månaden på -10%.

Bakom nedgången ligger oro för fortsatt stigande inflation som biter sig fast på en alltför hög nivå. Centralbanker runt om i världen tvingas till kraftiga räntehöjningar för att dämpa efterfrågan vilket i sin tur får negativ effekt på tillväxten.

Under juni månad har centralbanker världen över, nästan panikartat, höjt räntorna. Flera av dem har höjt med 0,5 punkter mot det mer vanliga 0,25 punkter. I USA var det den största räntehöjningen på 28 år och i Sverige på 22 år.

Fortsatt inflation kan resultera i stagflation

Ju kraftigare och snabbare marknadsrörelserna är desto sämre förväntas precisionen i moteffekterna bli och risken för att räntehöjningarna i sig driver ekonomin till recession ökar. Då inflationen globalt till stor del beror på en extern chock i form av stigande råvarupriser från kriget i Ukraina, finns risken att inflationen hålls kvar på en hög nivå vilket banar väg för stagflation.

Centralbankers främsta mål är att bekämpa inflationen

Finansmarknaden har sedan finanskrisen mer eller mindre vant sig vid att centralbanker rycker in och stimulerar vid episoder som sänkt börsen mer än tvåsiffrigt. Detta har plötsligt vänt och vi ser alltmer hökaktiga centralbanker som indikerar att de prioriterar att bekämpa den skenande inflationen, även om det sker på bekostnad av tillväxt och marknadsturbulens. Vilket får investerare att kapitulera och trycka på säljknappen. Det som möjligtvis kan vända detta är antingen att det ekonomiska klimatet blir betydligt sämre, eller att inflationen plötsligt och signifikant faller tillbaka.

Dämpad riskaptit hos bolagen och sänkt konsumtion hos konsumenterna

Konsumenter brottas med högre kostnadstryck. Allt från bensin, el, mat och räntor, vilket tränger undan annan konsumtion. Samtidigt kämpar bolagen mot högre inköpspriser och dyrare upplåningskostnader vilket medför att företagens marginaler och vinster kommer att försämras. Även om detta inte hunnits fångas upp i kommande bolagsrapportering befaras bolagens prognoser vara pessimistiska vilket ytterligare dämpat riskaptiten. 

Marknadsturbulens skapar intressanta värderingar och nya möjligheter

Sammantaget pekar det mesta åt det negativa hållet, men många negativa scenarion är redan inprisade i dagens kurser. Det innebär att positiva nyheter kan ge kraftiga rekyler uppåt. Vi förväntar oss fortsatt volatilitet, där marknadsturbulensen skapar intressanta värderingar och möjligheter för att positionera om.  

Avkastning Movestics fondutbud - juni

Världens börser i stort hade en tung månad men det finns ljusglimtar. I Movestics fondutbud hade fonder med exponering mot Kina en stark månad där Schroder China A (onshore aktier) gick allra bäst med en positiv avkastning om 13,27%.

Fonden med näst högst avkastning var Nordic Cross Bear som har en negativ hävstång mot Stockholmsbörsen och därmed lyckades avkasta 9,46% för månaden.

På tredje plats kommer ytterligare en Kinafond, Allianz All China Equity (Onshore och Offshore), med 8,10%

 

Till Movestics fondutbud

 

 

Top 10 Movestics fondutbud

FOND

1 MÅNAD

 

 

Schroder ISF China A

13,27%

 

 

Nordic Cross Bear

9,46%

 

 

Allianz All China Equity

8,10%

 

 

AXA IM Wave Biotech

7,94%

 

 

Lynx Dynamic

5,97%

 

 

AGCM Asia Growth

5,56%

 

 

Active Solar

4,78%

 

 

SEB Korträntefond USD - valutaexponering USD

4,32%

 

 

SEB Asset Selection

4,22%

 

 

SEB Korträntefond EUR - valutaexponering Euro

1,30%

 

 

 

Movesticfonder avkastning juni 2022

FOND 1 MÅNAD 1 ÅR

Movestic Avancera 75 A SEK Acc

-1,53%

-10,24%

Movestic Avancera 85 A SEK Acc

-1,93%

-7,24%

Movestic Försiktig

-3,22%

-6,53%

Movestic Balanserad

-3,74%

-5,09%

Movestic Offensiv

-8,12%

-12,14%

Movestic Global

-3,57%

0,62%

Movestic Global ESG

-3,86%

-0,99%

 

Sverigefonder

FOND 1 MÅNAD

Aktie-Ansvar Sverige A

-8,22%

Lannebo Sverige Plus SEK F

-8,77%

Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK

-8,81%

Spiltan Aktiefond Stabil

-10,33%

Öhman Etisk Index Sverige A

-11,36%

Carnegie All Cap A

-11,68%

Lannebo Sverige Hållbar A SEK

-11,73%

Cliens Sverige B

-11,78%

Didner & Gerge Aktiefond

-12,63%

Humle Sverigefond

-14,44%

 

Sverigefonder, små/medelstora

FOND 1 MÅNAD

Didner & Gerge Småbolag

-11,14%

Öhman Sweden Micro Cap A

-12,23%

Cliens Småbolag A

-12,70%

Humle Småbolagsfond A

-13,44%

Danske Invest Sverige Småbolag SI SEK

-15,28%

Lannebo Småbolag

-15,42%

C Worldwide Sweden Small Cap 1A

-17,23%

 

Norden

FOND 1 MÅNAD

Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK)

-6,60%

Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)

-8,79%

Fondita Nordic Micro Cap B

-9,11%

Evli Nordic B

-9,40%

Alfred Berg Nordic Small Cap ESG A

-12,93%

PriorNilsson Realinvest A

-20,08%

Lannebo Fastighetsfond A SEK F

-24,29%

Carnegie Fastighetsfond Norden A

-26,26%

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Maria Gunnarsson-Ferm, ansvarig för fondanalys på Movestic.
Fondlista
Vår fondplattform innehåller ett brett utbud av svenska och internationella fonder. Vi hållbarhetsutvärderar fonderna löpande, bland annat med fokus på klimat, miljö och mänskliga rättigheter.
Vill du ha hjälp?
Om du är kund hos Movestic och inte redan har tillgång till en rådgivare, kontakta oss så hjälper vi dig.
Investera i grön omställning
Blandfond i modern tappning investerar i grön teknik i kombination med börshandlade fysiska ädelmetaller. 60 procent, byggs av bolag inom grön teknik. 40 procent mot ädelmetaller, främst guld.