Löneväxlar du? 2024 höjs inkomstgränsen

Vid årsskiftet höjdes inkomstgränsen för när löneväxling är förmånligt. Din årsinkomst behöver motsvara minst 8,07 inkomstbasbelopp, vilket 2024 är en månadslön på 51 250 kronor efter din löneväxling.

Inkomstgränsen för när löneväxling är förmånligt baseras på aktuellt inkomstbasbelopp och höjs i takt med inflationen. Under 2023 behövde din månadslön uppgå till minst 49 967 kronor efter din löneväxling.

Med det nya inkomstbasbeloppet för 2024 (76 200 kronor) behöver att din månadslön uppgå till minst 51 250 kronor. I och med det nya året är det därför extra viktigt att se över din löneväxling och avsluta den om du inte når upp till den nya inkomstgränsen. 

Med löneväxling byter du bruttolön mot pensionsavsättning

Löneväxling är en förmån företag kan erbjuda dig som anställd som innebär att du byter en del av din bruttolön idag mot extra pensionsavsättning. För att kunna ta del av förmånen finns det ett minsta belopp du behöver tjäna för att gynnas av det.

Löneväxling kan göras både löpande och vid enstaka tillfällen som vid bonusutbetalning.

Så här vet du om löneväxling är lönsamt

För att löneväxling ska vara förmånligt behöver du ha en årsinkomst som motsvarar minst  8,07 inkomstbasbelopp efter din löneväxling, vilket under 2024 är en månadslön på 51 250 kronor.

Blir månadslönen efter löneväxling lägre påverkas nivåerna som socialförsäkringsförmånerna baseras på. Du får då lägre inbetalningar till den allmänna pensionen och ersättningar som föräldrapenning, sjukpenning och a-kassa sänks.

Jag vill veta mer om löneväxling

 

Erbjuda era anställda löneväxling?

Erbjud löneväxling via Movestic

 

Börja spara och öka din framtida pension

Genom att börja månadsspara privat till pensionen kan du ge dig själv större möjligheter och frihet att gå i pension när du vill.

Börja spara hos Movestic

Aktuella basbelopp
Varje år fastställer regeringen tre olika basbelopp för det kommande året, prisbasbelopp, inkomstbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp.
Mina Sidor
Se ditt sparande och försäkringsskydd hos oss på Mina Sidor.