Tjänstepension i medelstora företag

Arbetsgivare i Sverige tar stort ansvar för anställdas ekonomiska trygghet både här och nu och i framtiden. Tjänstepension har för många blivit en avgörande del av den totala pensionen och fungerar också som ett skydd under arbetslivet i samband med sjukdom och för att förebygga ohälsa.

I en ny rapport genomförd tillsammans med PFM Research har vi på tittat närmare på hur medelstora bolag, företag mellan 50-300 anställda utan kollektivavtal hanterar tjänstepensionen bland sina anställda. 

Läs rapporten här.

Undersökning gjord av PFM Research i Sverige AB.

 

Ladda ned som PDF

Vad ingår i en tjänstepensionslösning?
Trygga ett hållbart arbetsliv
Genom förebyggande tjänster, utökad ekonomisk trygghet vid sjukskrivning och hjälp vid återgång till arbete får du och dina anställda hjälp via sjukförsäkringen Må väl.