Gästkrönika: Vad har investeringar i förskolor och snöplogar gemensamt?

Jessica Eskilsson Frank och Carl Bertilsson förvaltar Didner & Gerge US Small & Microcap sedan starten i augusti 2016. Här berättar de om hur jakten på välskötta småbolag går till.

Hur vi tillämpar vår aktiva förvaltningsfilosofi i valet bland tusentals amerikanska småbolag

USA har världens största aktiemarknad vilket ger oss ett brett urval och möjlighet att vara kräsna i våra bolagsval. Då vi investerar i små bolag letar vi ofta bland bolag som är mindre genomlysta av analytiker och investerare, vilket ger större möjlighet att hitta undervärderade och ibland bortglömda aktier. Det ger oss dessutom möjlighet att hitta investeringar i spännande nischer.

Vi letar efter det vi kallar välskötta bolag. Utöver bolagets verksamhet fokuserar en självklar del av analysen för oss på de människor som står bakom verksamheten. Bolag som lyckas attrahera och behålla duktiga personer och har förmågan att ta fram det bästa av dem har en stor konkurrensfördel. När vi hittar bolag där det finns tecken på att anställda stannar länge, trivs bra, har möjlighet att påverka sin dagliga situation, vidareutbilda sig och kanske ges möjlighet att bli delägare, tittar vi noga. Det gäller vare sig det handlar om att som våra fondinnehav sälja förskoleplatser, gräsklippare, brandposter, sjukgymnastik eller mjuka pretzels. Gemensamt för många av våra innehav är att de är grundar- eller familjeledda. De har ofta fördelen att de leds av duktiga personer som har varit med och byggt upp verksamheten och behåller en långsiktighet i styrningen av bolaget.

Ett exempel på ett sådant fondinnehav är Bright Horizons. Bright Horizons är marknadsledare inom företagssponsrade förskolor i USA, där det är både dyrt och relativt ovanligt med förskolor. Bolag som tecknar avtal med Bright Horizons kan erbjuda sina anställda en förskoleplats på eller i närheten av arbetsplatsen samt oftast en subvention på förskoleavgiften. Det bidrar till att göra bolagen mer attraktiva som arbetsgivare samtidigt som produktiviteten hos dess anställda ökar då de kan fortsätta arbeta även efter att de har fått barn. Med låg personalomsättning och långa kundrelationer har Bright Horizons grundare lyckats bygga höga inträdesbarriärer i en bransch som traditionellt inte karaktäriserats av det, och bolaget fortsätter att öka avståndet till sina konkurrenter genom investeringar i teknik och fler tjänster.

Ett annat fondinnehav som på ett utomordentligt sätt lyckas ta fram det bästa ur sina anställda är Douglas Dynamics. Douglas Dynamics är marknadsledande inom snöplogar och har år efter år avundsvärd lönsamhet trots kraftiga variationer i snöfall och efterfrågan. Det är egentligen inte produkterna som gör skillnad, utan människorna, och hur bolaget har skapat en imponerande förmåga att få sina anställda att fokusera på att ständigt förbättra alla delar av verksamheten. Vi besökte bolagets huvudkontor i juni och blev positivt överraskade av att se att bolagets VD kunde namnet på alla som jobbade i fabriken. Bolaget blir återkommande utsett till en av de bästa arbetsplatserna i regionen. Vi har inga bevis, men vi tror på VD när han säger att bolaget lyckas locka till sig de bästa personerna. Det är något som gör att vi tror att bolaget kommer fortsätta vara framgångsrikt även när det nu fortsätter expandera utanför snöplogar.

Vi får ibland frågan om det inte är svårt att förvalta en amerikansk småbolagsfond från Sverige? Då vår investeringsfilosofi bygger på långsiktighet tycker vi snarare att avståndet kan vara en fördel. Vi kommer bort från det kortsiktiga marknadsbruset och kan koncentrera oss på utvecklingen i bolagen. Informationsdelgivningen från amerikanska bolag är god och vi besöker våra befintliga och potentiella fondinnehav på plats i USA.

Ett av fondens största innehav är Littelfuse. Bolaget har funnits i knappt 100 år och är marknadsledande inom säkringar globalt. Trots att bolaget är relativt okänt har de flesta varit i kontakt med deras produkter, de finns exempelvis i ungefär 70% av alla bilar som tillverkas i västvärlden. Vi tror att bolaget har en konkurrensfördel i sin företagskultur, och har kontinuerligt imponerats av personerna i bolaget. Bolaget gynnas av att elektronikinnehållet på alla deras slutmarknader ökar, och det finns därför bra förutsättningar för en uthållig tillväxt under lång tid framöver.

Vi lägger ingen vikt vid index- eller sektorvikter eller vid att förutse hur börsen går nästa år, då vi inte tror att det är det som avgör i längden. Vi tror på koncentrerade fonder där våra bästa idéer får stort genomslag, och letar efter ett fåtal bolag som är välskötta, har potential till en uthållig tillväxt och en attraktiv värdering. Det är vad vi kallar aktiv förvaltning på riktigt.

Texten är skriven av Jessica Eskilsson Frank och Carl Bertilsson som förvaltar Didner & Gerge US Small & Microcap sedan starten i augusti 2016. Fonden är relativt koncentrerad med ca 30 innehav, och investerar i små bolag främst i USA med en långsiktig investeringshorisont på 5 år eller mer.