Gästkrönika - Wilhelm Bruun: Varför stanna på hemmaplan?

Den så kallade homeland-bias gör att människor gärna investerar i bolag noterade i hemlandet. Att bara våga sig iväg en liten bit och investera i handplockade bolag från den nordiska marknaden räcker en bra bit för att bredda risker och ta tillvara på fler möjligheter menar Evli Nordics fondförvaltare Wilhelm Bruun.

Många tycker det är bekvämt att investera i inhemska aktier. Bolagen är bekanta och svenskheten kanske känns trygg. Men det finns goda skäl att ta en titt på Sveriges kära grannländer. Dessa länder är i många hänseenden mycket lika Sverige. Alla har de stabila demokratiska politiska system och institutioner. Levnadsstandarden är hög med långt utvecklade välfärdssamhällen. Ekonomierna är marknadsdrivna och exportinriktade. Regelverket vad gäller bolagsrapportering, -styrning och myndighetsöversyn är även de likartade.

Stockholmsbörsens huvudlista (SAX) innehöll vid årsskiftet 345 bolag med ett kombinerat marknadsvärde på dryga 6 500 miljarder kronor. Genom att addera bolagen på motsvarande huvudlistor från Helsingfors, Köpenhamn och Oslo mer än fördubblas mängden bolag till 788 och marknadsvärdet till nästan 15 000 miljarder kronor. Branschfördelning påverkas även positivt då finska tunga industrin, danska läkemedelsbolagen och norska energisektorn synnerligen väl kompletterar finans- och konsumentbolagstunga Stockholmsbörsens utbud. Resultatet blir ett betydligt större bolagsurval och en mer mångsidig branschfördelning, vilket framför allt torde gynna aktiva bolagsväljare.

Hur väljer vi då ut vilka nordiska bolag vi investerar i för en diversifierad långsiktig placeringsportfölj? Vi tror starkt på kassaflödets betydelse. Vi tror på oberoende fördomsfri analys. Vi försöker se världen som den är, utan överoptimistiska framtidsdrömmar. Vi fokuserar på företagets konkreta resultat, inte på framtidslöften.

Det är viktigt att begränsa antalet faktorer som utgör placeringsbeslutet. Annars blir beslutsprocessen lätt för beroende av känsla. Förbestämda strikta investeringskriterier, med vilka behovet av prognoser reduceras, gör det lättare att undvika kända psykologiska fallgropar i investeringsvärlden. Objektivitet och försiktighet bör betonas medan överoptimism och gruppbeteende bör förträngas.

Vårt team fokuserar på företag med starkt kassaflöde och moderat skuldsättning. Vi granskar företagets historiska utveckling över en längre period för att se hur dess verksamhet beter sig över konjunkturcykeln och gör en försiktig bedömning av företagets framtid baserat på vad vi ser. Förnuftiga eller till och med pessimistiska antaganden minskar risken för att vi skall betala för mycket för aktien.

Vi föredrar att vara kräsna med priset vi betalar för bolag och vill inte tvingas motivera köpeskillingen med företagets ljusa tillväxtutsikter. Investeringen måste vara rimlig även med måttliga tillväxtantaganden. Ifall verksamheten utvecklas bättre än väntat kommer vi då troligen att överraskas positivt och erhålla en högre avkastning på investeringar än förväntat. Framgångsrik prognos av kortfristiga kursrörelser för enskilda aktier är ytterst svårt. Tyngdpunkten vid aktieplacering bör därför ligga på begreppet "avkastning över tid".

Ibland stiger aktiekursen inte. Varje affärsverksamhet innebär ibland förluster. I händelse av förluster måste det finnas tydliga principer för att säkerställa att förlusterna inte blir ohanterliga och förstör hela verksamheten. Nyckeln till lyckat bolagsval är rutin, varefter framgångsrik portföljförvaltning baserar sig på disciplin.

Författare: 
Wilhelm Bruun, ansvarig portföljförvaltare i Evli Nordic fonden