Gästkrönika - Stefan Kopperud: Små bolag ger stora möjligheter

Öhman Sweden Micro Cap utnämndes i våras till årets bästa småbolagsfond av fondanalysföretaget Morningstar. Bakom fonden står Stefan Kopperud som åtta av de senaste tio åren lyckats slå index. Med över 20 år som ansvarig förvaltare av fonden har han byggt upp en svårslagen branscherfarenhet. Här berättar han om framgångarna.

Du har snart varit småbolagsförvaltare i 25 år. Vilka fördelar ger den erfarenheten?
– Det innebär att jag följt bolagen i många år och kunnat lära mig mer om hur de exempelvis klarar sig genom konjunktursvängningar. En stor del av småbolagsförvaltningen går ut på att bygga upp en kunskapsbas om bolagen som vi sedan använder i vår förvaltning. Där har erfarenheten en stor betydelse.

Vilka slags investeringar går att hitta i fonden?
– Fonden har i sig ingen särskild inriktning så det går att hitta bolag med helt olika karaktärer i fondportföljen. Vi försöker hela tiden att identifiera de allra bästa bolagen inom alla olika sektorer och det är våra aktieval som lägger grunden för hur framgångsrika vi blir. Vi letar alltid efter bra försäljningsutveckling och vinsttillväxt i kombination med en bra balansräkning. Vi fokuserar inte specifikt på hur marknaden ser på företagen som värde-, tillväxt- eller kvalitetsbolag för vi vet att dessa faktorer varierar över tid.

Vad är det viktigaste för dig när du väljer ut enskilda innehav?
– Som småbolagsförvaltare är det väldigt viktigt att de bolag som vi investerar i har någon form av tillväxt. Ju mindre bolagen är desto viktigare blir detta. När vi analyserar ett bolag så tittar vi på många olika faktorer, bland annat på deras produkter, kundtillväxt, förvärvsmöjligheter eller möjlighet att ta sig in på nya marknader.

Hur ser den processen ut?
– En viktig del är att lära känna bolagen. Jag försöker så ofta jag hinner att besöka de bolag som vi investerar i och även göra företagsbesök hos bolag som vi är nyfikna på. Genom att se deras fabriker och lokaler samt ta del av hur de styrs så ökar vi våra chanser att ta rätt investeringsbeslut. Därefter fördjupar vi analysen ytterligare innan vi slutligen fattar beslut om huruvida bolaget ska ingå i portföljen.

Du nämner att det finns en stor mångfald i fondportföljen. Finns det några intressanta innehav som du vill nämna?
– Ja, det finns en mängd intressanta bolag i fonden. Vi har ett antal bolag som vi varit investerade i länge och som vuxit bra över tid. Ett företag som just nu växer starkt inom tre olika affärsområden är Nolato som jobbar framgångsrikt med formsprutad plast. Sedan har vi även investerat i Beijer Ref som driver på konsolidering av kylgrossistmarknaden där miljö- och energibesparingar är viktiga drivkrafter.

Ser du några spännande tillväxtområden just nu?
– Jo då, jag ser många. Ett exempel är hälsovårdssektorn som är ett område som har vuxit mycket under de senaste åren och där har vi sett många nyintroduktioner av småbolag. Det är bolag som ofta är beroende av utfallet av enskilda produkter eller utvecklingen av nya läkemedel och det är därför positivt att kunna bredda antalen innehav för att minska risken. Och precis som med alla våra andra investeringar i fonden så tittar vi på de enskilda bolagens potential när vi letar investeringsobjekt. Vi kan se bra förutsättningar hos såväl cykliska läkemedelsbolag som mer defensiva medicinteknikbolag, oberoende av hur aktiemarknaden resonerar kring dem. Sedan tycker jag alltid att det är positivt med nya investeringsmöjligheter ­– det är långsiktigt viktigt med en tillströmning av nya mindre bolag för aktiemarknaden.