Gästkrönika - Dani Saurymper: Hur ser framtiden ut för hälsosektorn?

Månades gästkrönikör är Dani Saurymper, förvaltare för Movestic Healthcare och han gör här en grundlig analys av framtiden för hälsosektorn.

Hur ser framtiden ut för hälsosektorn? Dani Saurymper är förvaltare för fonden Movestic Healthcare och han ser många anledningar till försiktig optimism. Det är särskilt tre faktorer som är anledningen till detta:

1. Hög produktivitet inom forskning och utveckling – 2018 var ett rekordår för nya godkända läkemedel i USA och vi ser en fortsatt stark innovationskraft

2. Den amerikanska politiska miljön är utmanande – vi förväntar oss att höra mer kring framtida regleringar, till exempel om hur mediciner ska prissättas i USA

3. M&A – vi förväntar oss ett starkt år av förvärv och sammanslagningar inom hälsosektorn.

En översyn 2019

Hälsovårdsindustrin drivs mycket av forskning och de senaste åren har sektorn fått en positiv skjuts av många närliggande områden. Robotisering, digitalisering och diagnostik har blivit både effektivare och mer tillgängligt. Idag är det till exempel möjligt att kartlägga gener ganska enkelt och relativt billigt. En privatperson kan nu göra gentest för någon tusenlapp.

Forskning och utveckling – hög produktivitet

Förra året godkändes 56 nya läkemedel i USA av den amerikanska tillsynsmyndigheten FDA (The Food and Drug Administration). Det låter inte så mycket men det var faktiskt ett nytt rekord i antal nya läkemedel. Det förra rekordet var från 1996 när 53 nya mediciner godkändes. I genomsnitt under de senaste 25 åren har ungefär 30 nya läkemedel per år godkänts. Vi ser även att mindre och mellanstora företag har många nya läkemedel som väntar på godkännande från FDA. Därför tror vi att FDA kommer fortsätta att ha snabba handläggningstider och det kan innebära att även 2019 kan bli ett rekordår av nya läkemedel.

Den minskade kostnaden för kartläggning av gener och vår ökad förståelse för biotekniken har lett till framväxten av nya typer av läkemedel som ger hopp om att i framtiden att kunna bota blödarsjuka, sällsynta cancerformer eller ryggmärgsskador. Ett exempel på framsteg inom forskningen är i cancerbehandling där man har använt kroppens immuna celler och ”omprogrammerat” dem för att helt enkelt attackera cancern. Ett intressant bolag som forskat inom blödarsjuka är Biomarin. De har utvecklat preparatet Valrox som genom en injektion potentiellt kan bota blödarsjuka. Vi tror att de kommer att ansöka om godkännande i USA för sitt läkemedel under 2019.

Digital hälsa, det vill säga, nya sätt att använda tekniken inom vården, är också ett spännande område för oss. Vi ser en betydande tillväxtpotential inom digital hälsa. Det kan vara bärbar teknik som överför realtidsdata på en patientens hälsostatus eller analys av ”Big Data” för att identifiera patienter som är i farozonen. Ett bolag som vi är investerad av är DexCom. De har utvecklat en teknik som kontinuerligt övervakar blodsockret via en liten sensor som är fäst på huden. Sensorn skickar sedan data i realtid som kan avläsas på en smartphone. Ett annat intressant innehav är Teladoc. Det är ett företag som använder telefon- och videokonferensteknik för att tillhandahålla fjärrvård via mobila enheter.

Amerikansk politik och företagstransaktioner

2018 var nära ett rekordår för hälsosektorn då det gäller företagstransaktioner (M&A). Vi förväntar oss att 2019 också kommer att vara ett annat starkt år för företagstransaktioner inom sektorn. Det politiska landskapet i USA har förändrats 2018 med ett demokratiskt representanthus och en republikansk senat. Vi tror inte att politikerna kommer att påverka så mycket inom de mer innovativa segmenten inom hälsosektorn. När det gäller de stora bolagen så har de ett behov av nya produkter för att driva på den framtida tillväxten. De mindre bolagen som arbetar med innovation måste nå ut snabbt med nya produkter. Därför förväntar vi oss fortsatta förvärv av de större bolagen.

De långsiktiga drivkrafterna inom hälsosektorn kommer även i fortsättningen att vara:

- En åldrande befolkning (60+ befolkningen förväntas fördubblas mellan 2015 och 2050E till 2,1 miljarder)

- Ökande frekvens av livsstilssjukdomar (över en miljard personer klassificerade som antingen överviktiga eller diabetiker)

- En växande efterfrågan på tillväxtmarknader (år 2050 kommer Kina ensam att stå för 500 miljoner av världens 60 + befolkning).

Vi kommer att fortsätta att investera långsiktigt i bolag med inriktning på hälso- och sjukvård som har starka innovationsegenskaper. Vår uppfattning är att dessa bolag över tid kommer att ha en bättre tillväxt än marknaden generellt. Nyckeln till en högre avkastning än branschen i stort kommer som vanligt att vara de enskilda aktieinvesteringarna.

Dani Saurymper är förvaltare för fonden Movestic Healthcare och jobbar för Axa Framlington, som förvaltar Movestics Healthcare-mandat.