Fondnyheter mars 2022

Omallokering av fond

2022-03-29:

Dynamica 80 Global stängs, innehav flyttas till Global Sustainable Leaders.

 

Fondnamn

Flyttas till fond
Dynamica 80 Global Global Sustainable Leaders
 

Fond byter namn

2022-03-21:

Movestic Global ESG har bytt namn till Movestic Global Hållbar.

 

Fonder Ryssland

Här kan du ta del av den senaste informationen gällande fonder med exponering mot Ryssland.

Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.
Spara i fonder
Månadsspara långsiktigt med fonder i en kapitalförsäkring. Det är enkelt att komma igång - teckna digitalt med BankID på bara några minuter.