Fondnyheter juni 2022

Nyheter i fondutbudet

2022-06-21

Två nya tillväxtorienterade fonder i Movestics utbud

Asienfond med krediter för en balanserad risk och räntefond i basvaluta

IMF:s prognoser visar att över 50 procent av världens BNP kommer från Asien redan mot slutet av 2024. Om du vill undvika den extrema volatiliteten i aktiemarknaden men ändå ta del av tillväxten i Asien är krediter ett bra tillskott till portföljen. Muzinich Asia Credit Opportunities finns i ordinarie utbud från den 21 juni.

För den som vill ta en valutaposition inkluderar vi ytterligare en räntefond i basvaluta, nämligen Evli Emerging Markets Credit - valutaexponering Euro. Fonden finns sedan tidigare i utbudet och då som SEK-hedgad.

 

Fondnamn

ISIN-kod Förvaltningsavgift
Muzinich Asia Credit Opportunities IE00BYXF2696 1,00 %
Evli Emerging Markets Credit - valutaexponering Euro FI4000066899 1,00 %

 

2022-06-01:

Ny fond i Movestics utbud - AuAg Precious Green.

En blandfond som är baserad på den klassiska 60/40-portföljen men där de 60% globala aktier istället har bytts ut mot aktier inom grön teknik och de 40% obligationer istället representeras av exponering mot (främst) guld och dess prisutveckling.

Sammantaget en investering i två starka medgatrender - en grön värld och den monetära inflationen.

 

Fondnamn

ISIN-kod Förvaltningsavgift
AuAg Precious Green SE0014808440 1,40 %
 

Fonder Ryssland

Här kan du ta del av den senaste informationen gällande fonder med exponering mot Ryssland.

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.
Spara i fonder
Månadsspara långsiktigt i fonder via en kapitalförsäkring. Det är enkelt att starta ditt sparande hos Movestic, det tar bara några minuter.
Hållbarhet och fondutvärdering
Vi tror på att ansvarsfulla investeringar tillför långsiktiga värden för fondsparare.