Fondnyheter januari 2023

12-01-2023:

Ny fond: Öhman Hälsa & Ny Teknik

Fonden investerar i den nordiska hälsovårds- och tekniksektorn där man främst eftersträvar att hitta bolag som erbjuder tekniska innovationer som har potentialen att transformera sjukvården.

Förvaltarna favoriserar bolag med höga vallgravar och som står inför en kommersialisering på en global marknad. Portföljens konstruktion är en kombination av tillväxtbolag och kassaflödesgenererande bolag.

 

Fond

Öhman Hälsa & Ny Teknik
ISIN-kod SE0017130958
Handelsvaluta SEK
Förvaltningsavgift 1,50 %

 

17-01-2023:

Ny fond: COHO ESG US Large Cap Equity

Det här är en aktivt förvaltad amerikansk value aktiefond. En koncentrerad portfölj med låg omsättningshastighet.

Fonden investerar i bolag som har lång historik av stabil tillväxt, som genererar kassaflöden, har bra företagsledning och är aktieägarvänliga. Fonden har en defensiv karaktär, och består av två typer av bolag: Demand Defensive och Economically Sensitive.

Demand Defensive är enligt förvaltaren bolag som är verksamma inom sektorerna konsumtionsvaror och hälsovård. Economically Sensitive består av finans-, industri-, fastighets- och it-bolag. ESG är integrerat i investeringsprocessen. De har en egen modell där de betygsätter bolagen utifrån E, S och G. Ägarna är aktiva och har dialoger med de bolag de investerar i.

 

Fond

COHO ESG US Large Cap Equity
ISIN-kod IE000L90C0W8
Handelsvaluta SEK
Förvaltningsavgift 1,50 %

 

25-01-2023:

Två fonder stängs

Fondbolaget meddelar att nedan två fonder ska stängas under slutet av februari 2023. Fonderna har varit stängda för köp sedan den 25 januari 2023.

Kapitalflytt planeras under vecka 8. Eventuella inkommande köp har pekats om till ersättande fond. 

Berörda kunder informeras inom kort.

 

Fonder som stängs

ISIN-kod Kunders kapital flyttas till
Muzinich Americayield Fund - valutaexponering SEK IE00BCRXFW28 Aktie-Ansvar Avkastningsfond
Muzinich Asia Credit Opportunities – valutaexponering SEK IE00BYXF2696 Aktie-Ansvar Avkastningsfond

 

25-01-2023:

Ny fond: Carnegie Global Quality Small Cap.

Fonden investerar långsiktigt i bolag (ca 40-60 st) som redovisar exceptionella finansiella nyckeltal och som förvaltarna anser är attraktivt värderade.

Bolagen kännetecknas av att de är nischade marknadsledare och innehar ett starkt varumärke. Fonden ämnar till att redovisa lägre risk relativt övriga globala småbolagsfonder och syftar till att vara en grundsten i den långsiktiga investeringsportföljen.

 

Fond

ISIN-kod
Carnegie Global Quality Small Cap SE0018768855

 

Fonder Ryssland

Här kan du ta del av den senaste informationen gällande fonder med exponering mot Ryssland.

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.
Spara i fonder
Månadsspara långsiktigt i fonder via en kapitalförsäkring. Det är enkelt att starta ditt sparande hos Movestic, det tar bara några minuter.
Movestic Frihet
Pensionsplanera tillsammans med Movestic, rådgivning för dig som vill skapa en friare framtid.