Gästkrönika: Ett alternativ till företagsobligationsfonder

I månadens gästkrönika berättar Michael Ekelund från Atlant Fonder om ett nytt alternativ till företagsobligationer, Atlant Opportunity.

Intresset för företagsobligationer har ökat kraftigt de senaste åren. En naturlig följd av att traditionella räntefonder har skapat låg eller negativ avkastning. En investering i företagsobligationer innebär högre risk och större samvariation med aktie­marknaden. Den svenska företagsobligationsmarknaden är relativt ny och har vuxit snabbt men är fortfarande liten.

Handeln i företagsobligationer sker över telefon och likviditeten är inte den bästa. Det som oroar oss på Atlant Fonder är vad som händer med likviditeten och obligationspriserna om det blir en riktigt stökig marknad och många behöver sälja sina obligationer. Vem ska köpa?  I samband med Greklands­krisen sommaren 2011 och vid det stora oljeprisfallet årsskiftet 2015 och 2016, såg vi också större fall för företagsobligationer.

Hög avkastning till låg risk

Ränte- och företagsobligationsfonder skapar huvudsakligen sin avkastning från obligationernas ränta och periodvis även genom kursvinster. Vår fond Atlant Opportunity skapar också avkastning på detta sätt, genom en aktiv ränteförvaltning med fokus på nordiska företagsobligationer. Detta kompletteras med främst derivatstrategier. Derivatstrategierna används för att öka avkastningen och skydda fondvärdet. Atlant Opportunity har därför goda förutsättningar att överträffa avkastningen i vanliga ränte- och företagsobligationsfonder.

Sedan fondstart, 1 januari 2016, har Atlant Opportunity stigit med 23,3 procent, vilket motsvarar en årlig snittavkastning på ungefär 5,4 procent. Avkastningen har skapats till en låg risk med en volatilitet på 2,5.

Fond/fondtyp Utveckling 3 år (2019-11-25)
Atlant Opportunity + 13,6 %
Företagsobligationsfonder + 5,4 %
Långa Räntefonder + 3,0 %
Korta Räntefonder - 0,7 %

 

Tabellen ovan visar utvecklingen de senaste tre åren för Atlant Opportunity och snittet för tre kategorier av räntefonder. Mest relevant är att jämföra mot företagsobligationsfonder. Det finns såklart fonder som gått betydligt bättre än snittet. Källa: Morningstar 2019-11-25

När tidvattnet försvinner syns vilka som har badbyxorna på

De senaste två och halvt åren har börsen vid sex tillfällen gått ner med cirka 10 procent. Vid fem av dessa tillfällen har Atlant Opportunity gett en positiv avkastning vilket visar att fonden har låg samvariation med aktie­marknaden och förvaltas marknadsneutralt.

Derivat handlar i Atlant Fonders fall inte om att ta hög risk utan tvärtom. Atlants förvaltare arbetar med små positioner på några få ränte­punkter. Vi tar en låg och väldefinierad risk och riskerar kanske en till fem räntepunkter i en affär. Får vi rätt kan vi tjäna fem eller tio gånger så mycket som insatsen.

Atlant Opportunity investerar merparten av kapitalet i räntebärande värdepapper och är därför exponerade mot riskerna på företagsobligationsmarknaden. Då vi sedan en tid tillbaka har uppfattningen att värderingen på börserna är relativt hög, att möjligheterna till lägre räntor är begränsad och att kreditspreadarna är tajta har vi svårt att se någon större uppsida från dagens nivåer. Många bolag är dessutom högt belånade och riskerar att få låna till betydligt högre räntor i ett läge när marknaden är skakig.

Atlant Opportunity har flera skydd mot en stökig marknad. Ränteportföljen har god kreditkvalitet och kort löptid. Ett annat skydd är att fonden sedan en tid tillbaka har en mycket hög likviditet, vilket talar för att fonden kan klara en skakig marknad bra och har ammunition att fyndköpa obligationer när ”alla” tvingas sälja. Ett tredje skydd är fondens derivatpositioner.

Kapitalbevarande och marknadsneutral avkastning

Att Atlant Opportunity är marknadsneutral innebär bland annat att fonden har som mål att ge en stabil positiv avkastning oavsett om börsen stiger eller faller. Vi eftersträvar helt enkelt en låg samvariation med aktie- och räntemarknaden. Vår strategi är att tjäna pengar i alla marknader och när vi har rätt i våra underliggande strategier blir avkastningen högre. En av våra absolut viktigaste utgångspunkter är att vara kapitalbevarande. Vi undviker att ta några större risker och tar därför många mindre positioner med känd förlustrisk men med stor uppsida.

Atlant Opportunity har sedan fondstart gett en hög avkastning till låg risk. Avkastningen har skapats marknadsneutralt med många positiva avkastningsmånader. Som vi ser det är Atlant Opportunity ett intressant komplement i en väldiversifierad sparportfölj.

Atlant Opportunity i siffror

  • Avkastningsmål över tid på minst 5 % över riskfri ränta
  • 23,34 % i avkastning sedan fondstart 1 januari 2016
  • 2,5 i volatilitet (riskklass 3)
  • 2,4 i Sharpekvot
  • 79 % positiva avkastningsmånader

 

Av: Michael Ekelund, VD  Atlant Fonder.