Movestic erbjuder digital tjänstepension för egenföretagare

Movestic kommer inom kort att öppna upp för möjligheten att teckna tjänstepension digitalt via Movestics hemsida. Erbjudandet vänder sig primärt till egenföretagare där många idag inte har tjänstepension.

Många egenföretagare saknar det skydd som anställda i större bolag ofta har i form av pensionssparande och försäkringar kopplade till anställningen. Movestic Tjänstepension Direkt är en digital tjänst där företagare enkelt kan teckna tjänstepension med samma nivå av ekonomiskt skydd som är standard på arbetsmarknaden i stort.

- Genom en tjänstepensionslösning som tecknas enkelt och digitalt hoppas vi nå grupper på arbetsmarknaden som vi inte når via andra distributionskanaler. Detta är en self-service nettolösning anpassad för kunder som väljer att inte ha fysisk rådgivning, säger Linnéa Ecorcheville, vd på Movestic Liv & Pension.

Egenföretagare som väljer att teckna Movestic Tjänstepension Direkt får också tillgång till Movestics fondvalsrobot MAIA. MAIA hjälper spararen att ta fram en optimal fondportfölj för långsiktigt sparande, med möjlighet att anpassa till personliga preferenser, exempelvis hållbara fonder.

Mer om Movestics tjänstepensionslösningar för företag finns här.

Helena Olsson
PR & KOMMUNIKATION

Helena Olsson

+46-70 449 92 00