Ett fostrande år på börsen - dags att lyfta blicken

Som småbolagsförvaltare kommer 2022 att ha en speciell plats i minnet, som ett fostrande år.

Om 2021 var ett riktigt småbolagsår, där lågräntemiljön fortsatte driva upp tillgångspriser i allmänhet, och småbolag i synnerhet, så fick vi under 2022 se en spegelbild av detta med en småbolagsmarknad som havererade. Aktier som under 2021 gynnades av för billigt kapital och det faktum att man blundade för inflationstendenser har straffats hårt under 2022.

I en årskrönika för 2022 går det inte att bortse från att nämna den oerhörda mänskliga tragedi som kriget i Ukraina skapat. Ett krig i Europa som inledningsvis innebar osäkerhet för börsen. Det cyniska är att marknaden nu har skakat av sig kriget, men inte krigets ekonomiska konsekvenser. Inflation, störda råvarukedjor och omflyttade globala handelsflöden har påverkats av kriget vilket har påverkat börserna under 2022. Ett högre inflationstryck har påverkat centralbankerna runt om i världen, vars främsta mål är inflationsbekämpning, och vi har fått se räntor stiga kraftigt under året. Stigande räntor och ett ingångsläge på börsen från slutet på förra året med höga värderingar och hög riskvilja skapade en perfekt storm för en nedvärdering av småbolagen på börsen.

Så här i efterhand är det ganska uppenbart att vi under 2021 upplevde bubbeltendenser vad gäller värdering av börsen som helhet och småbolagsektorn i synnerhet. Frikopplingen från ett bolags fundamentala värde och värderingen på börsen blev tydlig och det är väl lärdomen (som marknaden från tid till annan inte tar till sig) som vi får dra igen – det finns en koppling mellan bolags förmåga att generera kassaflöden och bolagets fundamentala värde. Blir diskrepansen här emellan för hög korrigeras detta till slut. Denna gång blev det räntor och inflation som knäckte börsen och det är det vi genomlidit under 2022.

Fördelen med en urblåsning och normalisering av värderingar och förväntningar är att det nu går att räkna på bolag igen. Det går att hitta stöd i värdering utifrån förväntningar som är mer realistiska. Vi har ett läge på börsen där småbolagen nu faktiskt för första gången på mycket länge värderas med en rabatt mot de stora bolagen. Från att under många år konstant handlats med en premie mot de stora bolagen så köper du nu småbolagsindex med en rabatt mot OMX index. Det absoluta P/E talet för småbolagen är på en nivå som är väsentligt under sitt långsiktiga snitt.

imageyst19.png

Det är klart att värderingsmultipeln är en funktion av både pris och förväntade vinster. Vinstförväntningarna på både de stora och små bolagen har kommit ner andra halvan av året och vi kan nog förvänta oss att vinstförväntningarna skall komma ner ännu mer kommande kvartal om vi ska in i den av marknaden förväntade recessionen 2023. Men den historiskt låga värderingsmultipeln ger en kudde.

Men med det sagt måste vi komma ihåg den långsiktiga kopplingen mellan vinsttillväxt och värdeutveckling. Småbolagen har historiskt vuxit sina vinster snabbare än de stora bolagen. Förutsättningarna för de små bolagen att långsiktigt växa sina vinster tror inte jag på något sätt har förändrats för att vi har genomlidit ett svagt aktieår på börsen under 2022. Innovation, entreprenörskap, strukturell tillväxt, ledningars aktieägande och synergistiska förvärv är faktorer som drivit småbolagen historiskt och det är faktorer som kommer fortsätta göra det i framtiden också.

Det kommer finnas saker att oroa sig för under 2023 också. Marknaden har en förmåga att hitta osäkerheter att noja kring. Gissar att vi inledningsvis 2023 kommer att fortsätta fokusera på inflation, recessionsrisker, centralbankspolitik, geopolitiska spänningar, kinas eventuella inbromsning, skuldsituationen i vissa länder i Euro-området, osv.

Men vi kommer till slut få klarhet i det som marknaden ser som risker. Får vi bevis på att inflationen avtar, en bild av en eventuell lågkonjunkturs förlopp, en lättnad i geopolitiska spänningar och en vetskap i att centralbankerna har gjort sina sista räntehöjningar kommer börsen sedan länge redan vänt upp. Får vi dessa svar under 2023 kommer vi förmodligen ha ett ganska bra börsår framför oss.

 

Krönika av Petter Löfqvist, ansvarig förvaltare Humle Fonder.

Av: Petter Löfqvist, förvaltare av Humle Småbolagsfond
Börsåret 2023
Vår fondanalytiker Anders Funck sammanfattar börsåret 2023 och korar årets fondvinnare.
Fondlista
Vår fondplattform innehåller ett brett utbud av svenska och internationella fonder. Vi hållbarhetsutvärderar fonderna löpande, bland annat med fokus på klimat, miljö och mänskliga rättigheter.