Så kan du navigera dig genom tekniksektorn 2023

Vi tror att 2023 kommer att bli ett utmanande men också ett potentiellt givande år för teknikbolag. Effekten av höga räntor kommer sannolikt att utlösa en lågkonjunktur under första halvåret.
Vi förväntar oss att andra halvåret kommer att bli mer gynnsamt då inflationen sannolikt vänt om och en återhämtning av vinster sker som följd av att jämförelserna på årsbasis blir gynnsammare.

2022 i backspegeln

2022 var ett tumultartat år för tekniksektorn som presterade sämre än den breda marknaden då ihållande inflation och räntehöjningar satte press på sektorn. Investerare roterade ut och sökte mer värdeorienterade bolag på annat håll. Teknikföretag med hög tillväxt stod inför ihållande försäljning då högre räntor gjorde långtidstillgångar oattraktiva. Marknaden gynnade generellt låg tillväxt, värdeorienterade och mer lönsamma företag. Tittar vi till de olika delsektorerna var ingen delsektor skonad, med amerikansk teknik ner cirka -40%1. Värderingarna inom tekniksektorn har fallit dramatiskt och är nu tillbaka på nivåerna runt 2017-2018 före pandemi. Alla vinster från covid har raderats och är, i vissa fall, nära historiska låga nivåer.

 

Osäkerhet för första halvåret 2023

Vi tror att första halvåret 2023 kommer att fortsätta vara utmanande för tekniksektorn. Precis som under 2022 förväntar vi oss fortsatta räntehöjningar och att en lågkonjunktur kommer fortsätta sätta press på tillväxtorienterade teknikbolag. Vår förväntan är att räntehöjningarna kommer att sakta ner och sannolikt stanna upp någon gång under första halvåret som lägger grunden för en kommande återhämtning.

Vår uppfattning är att nuvarande vinstuppskattningar för 2023 är för optimistiska, och vi kommer sannolikt att se många teknikföretag komma ut i januari och februari med svagare vinster än väntat för fjärde kvartalet och, ännu viktigare, svagare guidance än väntat för 2023. Marknaden har redan börjat förutse och prissätta en lågkonjunktur för 2023, men det som inte är klart än är hur allvarlig och djup lågkonjunkturen kommer att bli. Detta kommer sannolikt att realiseras under första halvåret 2023. Vi tror att teknikföretag i allt högre grad kommer att fokusera på lönsamhet genom kostnadssänkande åtgärder såsom uppsägningar och nedskärningar av icke-kritiska utgifter för att hjälpa till att öka marginalerna.

Nästan alla delsektorer inom teknik kommer sannolikt att påverkas av lågkonjunkturen. Konsumenthårdvara har redan sett en stor nedgång under 2022 med mest tapp i smartphones, datorer och TV. Hårdvara inom IT-sektorn har varit motståndskraftig under 2022, men med företagens utgifter som nu dras åt kommer även denna delsektor sättas under press. Elbilar är makrokänsliga vars produktion har börjat sakta ner, särskilt i Kina. Delsektorn halvledare har redan påbörjat en korrigering med nedgångar inom halvledarutrustning och datacenter under 2022. Vi kan sannolikt förvänta oss en botten någon gång under första halvåret 2023. Delsektorn internet har lidit av en baksmälla efter covid och sett nedgångar i nästan 2 år. E-handel, reklam och Fintech Services har också drabbats hårt. Mycket av fintech är betalningsteknologier som är kopplade till e-handel och som har korrigerats sedan 2021. Vi letar nu efter tecken på en botten för FinTech under första halvåret 2023. Delsektorn mjukvara började se svagare trender under andra halvåret av 2022. När företagens utgifter försvagas i en lågkonjunktur förväntar vi oss att tillväxten kommer att sättas under press åtminstone under första halvåret 2023, om inte längre.

 

Möjligheter under första halvåret 2023

Inför 2023 tror vi att det är viktigt att positionera sig mer defensivt inom tekniksektorn genom att öka allokeringarna till högkvalitativa teknikföretag med lägre multipel och minska exponeringen mot långvariga olönsamma teknikföretag. Vi fortsätter dock att fokusera på vissa exponeringar som långsiktiga tematiska möjligheter inom molnteknik, artificiell intelligens, cybersäkerhet, elbilar, E-handel, högpresterande datorer, semiutrustning, betalningar och solenergi.

 

Bättre utsikter för andra halvåret 2023

När räntehöjningarna saktar ner eller stannar upp förväntar vi oss att andra halvåret 2023 kommer att bli en mer gynnsam miljö för tillväxtorienterade teknikbolag. Företag kommer också att få större möjlighet att potentiellt slå förväntningarna. Med undantag för en allvarlig lågkonjunktur bör vi se förbättrade utsikter för de flesta teknikområden.

Värderingar inom teknik har också korrigerats avsevärt och ligger långt under nivåerna före covid. Detta har skapat ett gynnsamt läge för private equity (PE) och strategiska köpare som sannolikt kommer att bli betydligt mer aktiva under 2023. Det kan också bli en stor M&A-våg under 2023 då värderingarna ligger på mycket attraktiva nivåer.

Trots vårt fokus på det kortsiktiga, är de långsiktiga sekulära tillväxttrenderna som ligger till grund för tekniksektorn fortfarande mycket intakta. Trender som molnteknik, cybersäkerhet, artificiell intelligens, införandet av autonoma elfordon, kvantberäkning, energioberoende och metaverse stöds fortfarande väl på längre sikt.

 

Krönika av Tony Kim, förvaltare av fonderna World Technology och Next Generation Technology.

 

The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of current or future results.

Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indices are unmanaged and one cannot invest directly in an index.

Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of the investment and the income from it will vary and the initial investment amount cannot be guaranteed.

Past Performance is not a reliable indicator of current or future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy.

Changes in the rates of exchange between currencies may cause the value of investments to diminish or increase.  Fluctuation may be particularly marked in the case of a higher volatility fund and the value of an investment may fall suddenly and substantially.  Levels and basis of taxation may change from time to time. Tax treatment depends on the individual circumstances of each client and may be subject to change in the future.

Investment risk is concentrated in specific sectors, countries, currencies or companies. This means the Fund is more sensitive to any localised economic, market, political or regulatory events.

The value of equities and equity-related securities can be affected by daily stock market movements. Other influential factors include political, economic news, company earnings and significant corporate events.

The insolvency of any institutions providing services such as safekeeping of assets or acting as counterparty to derivatives or other instruments, may expose the Fund to financial loss.

 

BlackRock Technology Team performance analysis of proprietary technology universe as of 12/31/2022.

 

Tony Kim, förvaltare av fonderna World Technology och Next Generation Technology
Av: Tony Kim, förvaltare av fonderna World Technology och Next Generation Technology
Börsåret 2023
Vår fondanalytiker Anders Funck sammanfattar börsåret 2023 och korar årets fondvinnare.
Fondlista
Vår fondplattform innehåller ett brett utbud av svenska och internationella fonder. Vi hållbarhetsutvärderar fonderna löpande, bland annat med fokus på klimat, miljö och mänskliga rättigheter.