Marita Odélius Engström ny i Movestics styrelse

Marita Odélius Engström har vid en extra bolagsstämma valts in i styrelsen för pensionsbolaget Movestic Livförsäkring AB.

– Vi är glada att komplettera styrelsen med Marita Odélius Engström som har lång och gedigen erfarenhet av såväl pension och försäkring som den finansiella marknaden i stort. Jag ser fram emot att samarbeta med Marita för att stötta Movestic på bolagets resa till nästa nivå, säger David Brand, Styrelseordförande i Movestic Livförsäkring AB.

Marita Odélius Engström var mellan 2011 och 2022 VD för Fora. Dessförinnan har hon haft en lång karriär inom Skandia, bland annat som CFO, och innan dess erfarenhet från KPMG och från Finansinspektionen. Hon är idag styrelseledamot i Resurs Holding med dotterbolag Resurs Bank, och i Solid Försäkring.

– Jag har studerat Movestic och den transformationsresa bolaget gjort under VD Linnéa Ecorcheville på avstånd. Det är ett spännande bolag som med sin storlek och höga digitaliseringstakt har goda tillväxtmöjligheter de kommande åren. Jag ser fram emot att bli en del av styrelsen och att arbeta för att skapa nya lösningar för framtidens pensionsmarknad, säger Marita Odélius Engström.

 

blobid1.jpg

Marita Odélius Engström

 

Övriga ledamöter i Movestics styrelse:

  • David Brand, styrelseordförande
  • Steve Murray, ledamot, koncernchef i Movestics ägarbolag Chesnara Plc
  • Linnéa Ecorcheville, ledamot, VD för Movestic Livförsäkring AB
  • David Rimmington, ledamot, CFO för Chesnara Plc
  • Karin Bergstein, ledamot, styrelseledamot i Chesnara Plc
  • Eamonn Flanagan, ledamot, styrelseledamot i Chesnara Plc

 

För mer information, kontakta:

Helena Olsson, Chef Kommunikation & Varumärke, Movestic
Tel: 070-4499200
helena.olsson@movestic.se

 

Om Movestic

Movestic Liv & Pension är ett pensionsbolag som tillhandahåller individanpassat pensionssparande inom tjänstepension och privat sparande, samt försäkringar för livet och hälsan. Inom tjänstepension är Movestic bland annat valbart för tjänstepension ITP och SAF-LO. Företaget har huvudkontor i Stockholm, grundades år 2000 av Kinnevik och ägs idag av den brittiska försäkringskoncernen Chesnara Plc. För mer information besök www.movestic.se.

Hållbarhet och fondutvärdering
Vi tror på att ansvarsfulla investeringar tillför långsiktiga värden för fondsparare.
Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.
Trygga ett hållbart arbetsliv
Genom förebyggande tjänster, utökad ekonomisk trygghet vid sjukskrivning och hjälp vid återgång till arbete får du och dina anställda hjälp via sjukförsäkringen Må väl.