Få tror på bibehållen levnadsstandard med dagens pensioner

Pressmeddelande 9 maj 2022
 
15 procent av svenskarna tror att de kan upprätthålla sin levnadsstandard när de går i pension, baserat på ersättningen från den allmänna pensionen och eventuell tjänstepension. Det visar en undersökning bland 2 200 svenskar, utförd av SIFO på uppdrag av pensionsbolaget Movestic.

I undersökningen svarar över hälften (53 procent) att de kommer behöva spara mer för att upprätthålla sin levnadsstandard den dag de går i pension. Knappt en femtedel (18 procent) säger att de behöver sälja av sparande de redan har, medan var tionde svensk (11 procent) svarar att de behöver sälja sin bostad för att upprätthålla sin levnadsstandard efter pensionen.

– Pensionssystemet har flera utmaningar. För vissa grupper är pensionerna låga, för andra handlar det om att systemet inte är tillräckligt flexibelt för att man ska kunna gå i pension hur och när man vill. Sju av tio svenskar vill inte jobba till den nya riktåldern 67 år, säger Linnéa Ecorcheville, VD på Movestic. Sammantaget innebär det att förtroendet för systemet blir lågt.

En fjärdedel (26 procent) av de 2 200 svenskar som svarat på undersökningen säger att de har stort förtroende för pensionssystemet, medan 66 procent har litet eller inget förtroende. I stället är det privat sparande och bostadsägande som gör att svenskarna känner en ekonomisk trygghet inför sin framtida pension. Två tredjedelar (66 procent) litar till det privata sparandet och knappt hälften (48 procent) till bostaden. Tre av fyra svenskar sparar privat till pensionen, två av fyra mer än 1000 kr per månad.

 

– Vi ser i undersökningen att människor bygger sin ekonomiska trygghet genom livet och blir något mer trygga inför pensionen när de blir äldre. I gruppen 55-64 år är det en fjärdedel som tror att de kommer att kunna upprätthålla sin levnadsstandard vid pensionen, men samtidigt är förtroendet för pensionssystemet lägst bland de äldsta, säger Linnéa Ecorcheville.

Undersökningen är genomförd i Kantar Sifos webbpanel under perioden 19-24 november 2021. Totalt intervjuades 2 202 personer i åldern 25-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

 

För mer information, kontakta:

Helena Olsson, Chef Kommunikation & Varumärke, Movestic
Tel: 070-4499200
helena.olsson@movestic.se

 

Om Movestic

Movestic Liv & Pension är ett pensionsbolag som tillhandahåller individanpassat pensionssparande inom tjänstepension och privat sparande, samt försäkringar för livet och hälsan. Inom tjänstepension är Movestic bland annat valbart för tjänstepension ITP och SAF-LO. Företaget har huvudkontor i Stockholm, grundades år 2000 av Kinnevik och ägs idag av den brittiska försäkringskoncernen Chesnara Plc. För mer information besök www.movestic.se.

Vill du ha hjälp?
Om du är kund hos Movestic och inte redan har tillgång till en rådgivare, kontakta oss så hjälper vi dig.
Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.
Hållbarhet och fondutvärdering
Vi tror på att ansvarsfulla investeringar tillför långsiktiga värden för fondsparare.