En av fem över 55 tänker jobba till 67

I takt med att medellivslängden ökar uppmanas vi att arbeta högre upp i åldrarna. I Sverige planerar knappt var femte person (18 procent) över 55 år att arbeta till 67 års ålder eller längre. Drygt hälften planerar att gå i pension senast vid 65. Det som kan locka till att stanna kvar i yrkeslivet är högre lön och möjlighet till hemarbete. Det framkommer i en undersökning genomförd av Kantar på uppdrag av pensionsbolaget Movestic. 

Även om svenskarna ännu inte helt anammat den nya riktåldern (67 år från 2026) i sin pensionsplanering har en viss förskjutning uppåt av den planerade pensionsåldern skett. En tredjedel (32 procent) av svenskarna mellan 25 och 65 år planerar nu att arbeta vidare efter 65, en ökning med fem procentenheter sedan 2022 då motsvarande siffra var 27 procent. I gruppen som står närmast pension, 55-65 år, är det ungefär lika stor andel som vill arbeta vidare efter 65 som för två år sedan, 18 procent anger att de tänker arbeta till 67 eller längre, jämfört med 20 procent år 2022.  

- Det finns två stora trender kring hur vi lämnar arbetslivet och går i pension. Den ena är att det blir alltmer individuellt vid vilken ålder vi börja ta ut pension. En del lämnar vid 62, andra vid 72. Den andra trenden är att fler säger att de är villiga att arbeta vidare på deltid eller starta konsultverksamhet vid sidan av, säger Sofie Tham, Chef för HR på Movestic. Som arbetsgivare behöver vi göra mer för att anamma det individanpassade sättet att gå i pension.  

Många vill bli jobbonärer. I undersökningen anger 64 procent av svenskarna mellan 25 och 65 år att de vill fortsätta att arbeta på deltid när de börjar ta ut pension. Även här förändras attityden något när man närmar sig pension. I gruppen 55-65 år är det 52 procent som vill trappa ner successivt.  

- Vi har en tendens att vara åldersdiskriminerande i Sverige. En av de stora utmaningarna många arbetsgivare sitter med är att rekrytera och behålla rätt kompetens och vi kan generellt bli bättre på att se, värdera och vidareutveckla den kompetens vi har. Då kan vi få fler att stanna kvar längre i yrkeslivet, vilket är bra för både arbetsgivaren och samhället, säger Sofie Tham. Vi har länge varit världsbäst på att skapa goda förutsättningar i yrkeslivet för småbarnsföräldrar, nu behöver vi lägga lite fokus på att också skapa bättre förutsättningar för den äldsta åldersgruppen, så att de vill stanna kvar i arbetslivet. 

På frågan om vad som kan stimulera till att stanna kvar längre på arbetsmarknaden säger samtliga åldersgrupper att högre lön och möjligheten till hemarbete kan vara en drivkraft. Fyra av tio svenskar (42 procent) kan tänka sig att skjuta upp pensionen om de får högre lön och drygt var tredje (35 procent) om de har möjlighet att arbeta hemifrån. Bland den äldsta åldersgruppen återkommer också kommentarer om att fortsatt få arbeta med utvecklande arbetsuppgifter. 

Här finns mer data och grafer från undersökningen. 

 

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Medias webbpanel (Sifopanelen) under perioden 10–18 januari 2024. Totalt intervjuades 1 943 personer i åldern 25–65 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Medias webbpanel. 

 

Sofie Tham Movestic - mindre storlek.jpeg

Sofie Tham, Chef för HR, Movestic

 

För ytterligare information
Helena Olsson
Chef Kommunikation & Varumärke
Helena.olsson@movestic.se
070-4499200

 

Om Movestic

Movestic är ett pensionsbolag som tillhandahåller individanpassad tjänstepension, privat pensionssparande och försäkringsskydd inom liv och hälsa. Movestic är bland annat valbart för tjänstepension SAF-LO. Företaget har huvudkontor i Stockholm, grundades år 2000 och ägs idag av det brittiska börsnoterade bolaget Chesnara Plc. Chesnara är ett investmentbolag med fokus på att långsiktigt äga och utveckla europeiska försäkringsbolag. För mer information besök hemsidorna www.movestic.se och www.chesnara.co.uk

 

Kvinna 63 år som tittar mot horisonten
Nystarten att se fram emot
Tre av fyra svenskar säger att de är mer nöjda med sina liv när de gått i pension. Det visar Movestics undersökning bland landets pensionärer.
Pension med mer frihet
Movestic Frihet är pensionsplanering för dig som vill skapa en friare framtid.
Spara i fonder
Månadsspara långsiktigt i fonder via en kapitalförsäkring. Det är enkelt att starta ditt sparande hos Movestic, det tar bara några minuter.