En av tio kvinnliga pensionärer ångrar sitt val av partner

I en ny undersökning bland landets pensionärer säger en av tio kvinnor (10 procent) att de ångrar att de inte bytt partner tidigare i livet. Motsvarande siffra bland män är 7 procent. Undersökningen är genomförd av Kantar på uppdrag av pensionsbolaget Movestic. 1 142 pensionärer i åldern 62-85 har svarat på frågor om livet som pensionär.

Minst nöjda med sitt partnerval är boende i övre Norrland där 14 procent anger att de ångrar att de inte bytt partner tidigare i livet. Mest nöjda med sitt val av partner är de som bor i villa. Där är det 6 procent som anger att det hade önskat sig en annan partner.

- Vi har gjort den här undersökningen för att få mer kunskap om livet för dagens pensionärer. Generellt sett är svenska pensionärer väldigt nöjda med livet, men vi ser också att det finns saker man reflekterar över i backspegeln, och tänker att man skulle gjort annorlunda, säger Helena Olsson, Chef Kommunikation & Varumärke.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Media webbpanel (Sifopanelen) under perioden 12–21 januari 2024. Totalt intervjuades 1288 personer i åldern 62–85 år, varav 1141 gått i pension, helt eller delvis. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Medias webbpanel (Sifopanelen).

 

Helena Olsson Movestic mindre storlek.jpeg

Helena Olsson, Chef Kommunikation & Varumärke

 

För ytterligare information
Helena Olsson
Chef Kommunikation & Varumärke
Helena.olsson@movestic.se
070-4499200

 

Om Movestic

Movestic är ett pensionsbolag som tillhandahåller individanpassad tjänstepension, privat pensionssparande och försäkringsskydd inom liv och hälsa. Movestic är bland annat valbart för tjänstepension SAF-LO. Företaget har huvudkontor i Stockholm, grundades år 2000 och ägs idag av det brittiska börsnoterade bolaget Chesnara Plc. Chesnara är ett investmentbolag med fokus på att långsiktigt äga och utveckla europeiska försäkringsbolag. För mer information besök hemsidorna www.movestic.se och www.chesnara.co.uk

 

Kvinna 63 år som tittar mot horisonten
Nystarten att se fram emot
Tre av fyra svenskar säger att de är mer nöjda med sina liv när de gått i pension. Det visar Movestics undersökning bland landets pensionärer.