6 av 10 vill trappa ner successivt från arbetslivet

Den 26 oktober 2023 presenterade regeringen att Pensionsgruppen kommer att verka för att det blir möjligt att pausa utbetalning av tjänstepension. Ett förslag som underlättar att trappa ner successivt från arbetsmarknaden.
Sex av tio svenskar är öppna för att jobba vidare på deltid i samband med övergången till pension. Det visar en undersökning bland 2 050 svenskar i åldern 25-65 år genomförd av Kantar, beställd av pensionsbolaget Movestic.

Riktåldern för att gå i pension i Sverige är nu 67 år, men hälften av svenskarna (52 procent) vill gå i pension före 67 års ålder. 22 procent vill jobba till 67 eller längre och 1 procent av svenskarna vill aldrig gå i pension, medan ytterligare 22 procent ännu inte har någon uppfattning. Tydligt i undersökningen är att många vill trappa ner successivt från arbetslivet och bli så kallade jobbonärer (en person som arbetar deltid och tar ut pension på deltid). Sex av tio vill trappa ner successivt. Möjligheten att pausa tjänstepension skulle underlätta för dessa personer att ta tillfälliga uppdrag. 

–Vi ser nya beteenden på arbetsmarknaden som pensionssystemet inte tidigare tagit höjd för, säger Helena Olsson, Chef Kommunikation & Varumärke på Movestic. Allt fler vill vara tillgängliga för arbetsmarknaden högre upp i åldrarna och det ligger i samhällets intresse att vi underlättar för det. Möjligheten att pausa tjänstepension är ett välkommet steg i rätt riktning för en individanpassad pension. 

Den genomsnittliga åldern för att börja ta ut allmän pension i Sverige är fortfarande 65 år, men de senaste åren har spridningen i ålder ökat allt mer. 2003 gick ca 8 av 10 i pension det år de fyllde 65, 2022 var den siffran knappt 4 av 10. Detta enligt statistik från Pensionsmyndigheten. Movestics undersökning bekräftar att den trenden fortsätter. Drygt en fjärdedel (27 procent) anger i undersökningen att de vill gå i pension det året de fyller 65. I slutet av 2021 samma undersökning genomfördes var den siffran 34 procent.  

 

Om undersökningen: 

Undersökning genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 3-7 februari 2023. Totalt intervjuades 2050 personer i åldern 25-65 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantars webbpanel.  

 

Helena Olsson Movestic mindre storlek.jpeg

Helena Olsson, Chef Kommunikation & Varumärke på Movestic

 

För ytterligare information

Helena Olsson
Chef Kommunikation & Varumärke
Helena.olsson@movestic.se
070-4499200

 

Om Movestic

Movestic är ett tjänstepensionsföretag som tillhandahåller individanpassat pensionssparande och försäkringsskydd. Movestic är bland annat valbart för tjänstepension SAF-LO. Företaget har huvudkontor i Stockholm, grundades år 2000 och ägs idag av det brittiska börsnoterade bolaget Chesnara Plc. För mer information besök hemsidorna www.movestic.se och www.chesnara.co.uk

Chesnara plc is an established Life and Pensions Consolidator in the UK and Europe.

Framtidens pension och arbetsmarknad
6 av 10 vill trappa ner gradvis på arbetet inför pensionen. Hälften vill gå senast vid 65. Vi vill umgås mer med familjen, resa och ha tid till hobbys. Och så vill många flytta utomlands.
Fondlista
Vår fondplattform innehåller ett brett utbud av svenska och internationella fonder. Vi hållbarhetsutvärderar fonderna löpande, bland annat med fokus på klimat, miljö och mänskliga rättigheter.
Planera pensionutbetalningar med uttagsplaneraren
Hos Movestic kan du planera, flytta fram, starta eller ändra dina pensionsutbetalningar helt digitalt.