Så här kan du tänka kring ditt sparande när börsen svänger

I tider av börsoro och stora svängningar på marknaden kan vissa känna oro kring sitt pensionssparande. Vi tittar närmre på vad du kan tänka på när framtiden känns oviss.

Det här består din pension av

Din pension består av flera delar, dels den allmänna pensionen som består av inkomstpension och premiepension, dels tjänstepension och/eller eventuellt privat pensionssparande.

Börsoro påverkar sällan inkomstpensionen 

Inkomstpensionen påverkas relativt lite av kortsiktig börsoro då den finansieras på ett annorlunda sätt än övrigt pensionssparande. Inkomstpensionen bygger på att en del av den skatt som du betalar på din lön går till dagens pensioner. Skulle det bli pengar över, läggs dessa i en buffert. Din egen inkomstpension kommer i sin tur betalas av skatt från framtidens arbetstagare. För varje år som du har jobbat har du jobbat in pensionsrätter. Hur mycket inkomstpension du får när du slutar arbeta beror på hur många pensionsrätter du har samlat in.

Premiepensionen väljer du själv hur du placerar - Utan aktivt val justeras risken efter din ålder

Premiepensionen är den mindre del av pensionen som staten betalar ut och den del du själv kan påverka genom att själv välja fonder aktivt. Detta gör du genom att logga in på Pensionsmyndighetens hemsida och välja de fonder du önskar. Gör du inget val placeras premiepensionen i det statliga alternativet AP7 Såfa vilket är en åldersbaserad fond som justerar risk utifrån din ålder och hur långt du har kvar till pension.

Skapa en förvaltningsstrategi för ditt privata sparande

För de pensionspengar som du själv ansvarar för att placera gäller det att ha en klok förvaltningsstrategi som du kontinuerligt justerar utifrån din livssituation och att du sedan håller fast i den, även i stormiga väder som när en pandemi eller krig drar över världen.

Vissa flyttar över sitt sparande till mindre riskfyllda placeringar när de närmar sig pension

När du närmar dig den dag du ska sluta att arbeta kan det vara en idé att sakta flytta över ditt sparande till mindre riskfyllda tillgångar som exempelvis räntefonder. Du minskar då risken att förlora kapital vid nedgångar. Samtidigt kommer du inte i samma utsträckning få ta del av uppgångar på börsen, något som är en risk i sig. Ditt pensionskapital har nämligen möjlighet att växa även efter det att du startat din pensionsutbetalning.

Åldersbaserade fonder justerar och sänker risken successivt

Många tjänstepensionslösningar erbjuder olika typer av åldersbaserade fonder som själva justerar risken i sparportföljen utifrån din ålder och hur lång tid du har kvar till din pension.

Om du har en bra ekonomisk buffert kan det vara en idé att stanna med en större del av pensionskapitalet i aktiefonder. Det viktigaste är att du landar i en risknivå som känns bra för dig.

Ditt pensionskapital kan fortsätta växa även under pensionsutbetalning

Sammanfattningsvis är det viktigt att komma ihåg att mycket kan hända på de år du har kvar till dess att du startar din pensionsutbetalning. Börsen kan både hinna stiga och falla ett par gånger.

Att du tar ut ditt pensionskapital över flera år är en viktig parameter att ta hänsyn till. Det innebär att du med ditt kvarvarande pensionskapital fortsatt har möjligheten att ta del av eventuella uppgångar på börsen och därmed få kapitalet att växa.

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. 

Pensionsprognos och rådgivning
En kostnadsfri genomgång av hela ditt pensionssparande. Få en personlig handlingsplan utifrån dina mål.
Spara i fonder
Månadsspara långsiktigt med fonder i en kapitalförsäkring. Det är enkelt att komma igång - teckna digitalt med BankID på bara några minuter.
Movestic Avancera
Spara med lagom risk
Med Movestic Avancera får du ett skyddat sparande och möjlighet att se ditt kapital växa. Det passar dig som till exempel vill ha en säkrare sparform av ditt pensionskapital.
Bild föreställer människor som går över ett övergångsställe i solnedgången.
Sparande med skydd i nedgång
Movestic Avancera 75 och 85 är två fonder med skyddsnivåer. Sparandet är anpassat för den som både vill ha skydd av kapitalet och samtidigt möjligheten att följa med i marknadsuppgång. Läs mer om hur det fungerar och vad det skulle kunna innebära för ditt pensionssparande.
Läs också

orangea kuvertet
Få koll på det orangea kuvertet
Vi guidar dig genom vad orangea kuvertet visar och hur du läser innehållet.
årsbesked
Därför ska du bry dig om ditt årsbesked!
Ett årsbesked är en sammanställning över ditt ekonomiska engagemang hos ett bolag. Vi listar tre anledningar varför du ska läsa ditt besked.
spara pension
Hur mycket behöver jag spara till pensionen?
Många av oss drömmer om friheten att göra det man vill som pensionär samtidigt som man brottas med oron att "ha tillräckligt" mycket pengar. Vi listar vad du kan tänka på när du sparar till pensionen.
Flexibelt fondsparande: Kapitalförsäkring
Månadsspara långsiktigt i fonder i en kapitalförsäkring - ingen vinstskatt när du tar ut dina pengar. Det är enkelt att komma igång. Ansök digitalt på några minuter.