När börsen svänger

Vi guidar dig genom vad som gäller och vad du kan behöva göra med ditt pensionssparande när börsen svänger.

Vad gör jag med mitt sparande när börsen svänger

Sett till ett längre perspektiv behöver osäkra tider där börsen svänger inte påverka din pension. Men det kan vara en idé att se över sitt sparande och eventuellt göra några förändringar.

Din pension består i regel av två eller tre delar allmän pension, tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande.

Så påverkas den allmänna pensionen när börsen svänger

Den allmänna pensionen består i sin tur av inkomstpension och premiepension. Inkomstpensionen påverkas relativt lite av kortsiktig börsoro eftersom den är skattefinansierad och inte börsexponerad.

Premiepensionen utgör den mindre delen av den allmänna pensionen och har för de flesta större exponering mot börsen. Du har möjlighet att själv välja vilka fonder premiepensionen ska sparas i. Har du inte gjort ett eget val placeras premiepensionen i det statliga alternativet AP7 Såfa, vilket är en åldersbaserad fond som justerar risk utifrån din ålder och hur långt du har kvar till pension. Ligger ditt sparande i förvalsfonden, AP7 Såfa, får du vara beredd på att det svänger lite extra i oroliga tider eftersom fonden har en så kallad hävstång som förstärker både upp- och nedgångar för ett globalt börsindex.

Beroende på var din premiepension är placerad kan den påverkas mer eller mindre av börsnedgångar. Du som har gjort egna fondval kanske behöver se över dina val och eventuellt sänka risken i ditt sparande.

 

Så kan tjänstepensionen påverkas av börsnedgångar

Beroende på vilken typ av tjänstepension du har kan den påverkas mer eller mindre av hur aktiemarknaderna svänger. Har du en förmånsbestämd tjänstepension har du rätt till en viss procent av din lön i pension baserat på hur många år du jobbat. I så fall behöver du inte alls oroa dig för börsturbulensen. Förmånsbestämd tjänstepension är vanligare i äldre tjänstepension.

Har du däremot en premiebestämd tjänstepension påverkas den av hur de finansiella marknaderna rör sig. Är din tjänstepension placerad i en fondförsäkring med en stor andel aktiefonder påverkas sparandet såklart av en börsnedgång. Har du möjlighet att själv välja fonder har du möjlighet att göra ditt sparande mindre känsligt för nedgångar. Tänk på att sprida risken mellan olika tillgångsslag och typer av fonder.

 

Så påverkas ditt privata sparande

Hur ditt privata pensionssparande påverkas i oroliga tider beror på hur du valt att placera dina tillgångar och hur lång tid du har kvar tills när du planerar att ta ut ditt sparande. Har du hög risk i ditt sparande men lång tid kvar till din pension kan det vara en god idé att sitta still i båten. Gör det till en vana att se över ditt sparande regelbundet och justera kontinuerligt utifrån din livssituation.

Mindre riskfyllda placeringar när du närmar dig pension?

När du närmar dig den dag du ska sluta arbeta kan det vara en idé att sakta flytta över ditt sparande till mindre riskfyllda tillgångar till exempel räntefonder. Då minskar du risken att förlora kapital vid nedgångar. Men tänk på att du då inte i samma utsträckning kommer få ta del av uppgångar på börsen, något som är en risk i sig.

 

Ditt pensionskapital kan fortsätta växa även under pensionsutbetalning

Kom ihåg mycket kan hända under de år du har kvar tills du ska starta din pensionsutbetalning. Börsen kan både hinna stiga och falla ett par gånger.

Tänk också på att du tar ut ditt pensionskapital över flera år vilket innebär att ditt kvarvarande pensionskapital har fortsatt möjligheten att ta del av eventuella uppgångar på börsen och därmed få kapitalet att växa även under utbetalning.

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. 

Vill du ha hjälp?
Om du är kund hos Movestic och inte redan har tillgång till en rådgivare, kontakta oss så hjälper vi dig.
Sparande med skydd i nedgång
Movestic Avancera 75 och 85 är två fonder med skyddsnivåer. De kan passa dig som både vill ha skydd av kapitalet och samtidigt möjligheten att följa med i marknadsuppgång. Läs mer om hur det fungerar!
orange kuvertet
Koll på det orange kuvertet
Vi guidar dig genom vad orange kuvertet visar och hur du läser innehållet.
årsbesked
Därför ska du bry dig om ditt årsbesked!
Ett årsbesked är en sammanställning över ditt ekonomiska engagemang hos ett bolag. Vi listar tre anledningar varför du ska läsa ditt besked.
skatt på pension
Skatt på pension
Oavsett om du tar ut hela eller delar av din pension behöver du betala skatt. Hur mycket beror bland annat på din ålder.
spara pension
Hur mycket behöver jag spara till pensionen?
Många av oss drömmer om friheten att göra det man vill som pensionär samtidigt som man brottas med oron att "ha tillräckligt" mycket pengar. Vi listar vad du kan tänka på när du sparar till pensionen.