CF Korträntefond stängs och ersätts av Carnegie Likviditetsfond

Fonden CF Korträntefond, ska på uppdrag av fondbolaget Carnegie Fonder AB, stängas. Fonden kommer att ersättas av Carnegie Likviditetsfond under vecka 17.

Carnegie Likviditetsfond

Carnegie Likviditetsfond A är en korträntefond som investerar i främst svenska räntepapper och andra instrument utfärdade av stater, bostadsinstitut, kommuner, landsting samt företag. Fonden kan även investera i liknande instrument med en nordisk koppling. Alla placeringar i utländsk valuta valutasäkras mot svenska kronor.

Fonden är ett placeringsalternativ för dig som söker en tillfällig placering med mycket låg risk, alternativ ska använda dina sparade pengar inom en snar framtid.

Målet för Carnegie Likviditetsfond är att skapa en stabil och positiv avkastning. Den genomsnittliga räntedurationen för portföljen får inte överstiga ett år och den genomsnittlig maximala förfallolöptiden får högst vara två år. Carnegie Likviditetsfond inkluderas i utbudet i början av april.