Stärkt resultat för Movestic första halvåret 2019

Movestic Liv & Pension redovisade ett resultat för första halvåret 2019 som uppgick till 66,6 miljoner SEK, en förbättring med 20,4 procent jämfört med samma period föregående år.

Premievolymerna inom fondförsäkring uppgick till 2,2 miljarder SEK och kapital under förvaltning var vid utgången av första halvåret 36,7 miljarder SEK, en ökning med 14,7 procent sedan årsskiftet.

-  Bolagets verksamhet har utvecklats väl, vilket har resulterat i ökat förvaltat kapital samt god resultatutveckling. Under perioden har vi haft fortsatt fokus på arbetet med att effektivisera och automatisera processer och tjänster för att skapa en ännu bättre upplevelse för såväl kunder som försäkringsförmedlare och partners. Vi har även utvecklat nya sparprodukter inom vårt investeringserbjudande för att möta flera olika kundbehov, säger Linnéa Ecorcheville, vd, för Movestic.

Inom kapitalförvaltning har de finansiella marknaderna utvecklats gynnsamt under första halvåret 2019 och generellt genererat bra avkastning för spararna och tillväxt av kapitalet.

Kapitalbasen enligt Solvens II-regelverket uppgick till 2,6 miljarder SEK och kapitalkravet till 1,6 miljarder SEK. Movestic har valt att inte utnyttja möjligheten till övergångsregler för tjänstepensionsverksamheten utan tillämpar de hårdare kapitalkraven enligt Solvens II fullt ut.

Helena Olsson
PR & KOMMUNIKATION

Helena Olsson

+46-70 449 92 00