Ny fond: Schroder ISF Global Convertible Bond (SEKH)

Från och med 10 november hittar du Schroder ISF Global Convertible Bond i fondlistan.

Schroder ISF Global Convertible Bond är en aktivt förvaltad ”long only” konvertibelfond med globalt fokus. Fonden har som målsättningen att leverera:

  • 75 procent uppsida av aktiemarknaden (MSCI World)
  • 50 procent nedsida mot aktiemarknaden (MSCI World)

En konvertibelfond ger dig som investerare möjlighet att ta stor del av aktiemarknadens ”uppsida” samtidigt som fonden vid en nedgång på marknaden drar nytta av sig obligationskaraktär och är mer defensiv. En konvertibel är ett instrument som liknar en obligation, alltså ett lån. När man köper en konvertibel i ett företag kan man säga att man lånar ut pengar till just det företaget. Skillnaden mellan en obligation och en konvertibel är att innehavaren av en konvertibel vid vissa tillfällen (via en köpoption) kan omvandla värdet på konvertibeln till något annat, i de allra flesta fall till aktier i företaget som man har lånat ut pengar till.

Fonder som investerar i flertalet konvertibler gynnas av att aktiekurserna i företagen man lånat ut pengar till ökar för då ökar värdet på konvertiblernas köpoptioner. Samtidigt har fonden ett obligationsfondsskydd vid nedgång på börsen och har därmed lägre risk än aktiemarknaden i stort.

Du hittar Schroder ISF Global Convertible Bond i fondlistan från och med 2020-11-10.

Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.