Ökade premievolymer för Movestic första halvåret

Movestic Liv & Pension redovisar fortsatt stark utveckling under första halvåret 2018.

Premievolymerna inom fondförsäkring uppgick under årets första sex månader till 2,4 miljarder SEK, en ökning med 12,7 procent jämfört med samma period föregående år. Det förvaltade kapitalet har sedan årsskiftet ökat med 6,7 procent till 34,4 miljarder SEK.

  • Vi fortsätter att växa samtidigt som vi det senaste året initierat ett stort utvecklingsarbete inom digitalisering, med syfte att automatisera, effektivisera och förenkla för såväl försäkringsförmedlare som kunder, säger Linnéa Ecorcheville, VD för Movestic.

Från och med 1 oktober är Movestic valbara för fondförsäkring inom tjänstepension ITP. Samtidigt lanseras den första automatiserade tjänsten från företagets nya robot, en hjälp för sparare i deras fondval.

Året har hittills också präglats av arbete med att implementera nya regelverk såsom GDPR och IDD.

  • Jag tror att alla i branschen känner av att det har blivit ett allt större fokus på nya regelverk, i flera fall har implementeringsprocessen varit extremt kort. Till exempel kom de slutliga reglerna för IDD under våren och regelverket träder i kraft redan den 1 oktober, säger Linnéa Ecorcheville. Det är utmanande, men oerhört viktigt att orka hålla fokus på digitalisering och långsiktig utveckling, samtidigt som arbetet sker med att implementera de nya regelverken.
Helena Olsson
PR & KOMMUNIKATION

Helena Olsson

+46-70 449 92 00