Nytt i fondutbudet

Vi utökar fondutbudet med en ny fond, Evli Emerging Market Credits.

Evli Emerging Market Credits

Är en aktivt förvaltad räntefond som investerar på tillväxtmarknader i företagslån med högt och lågt kreditbetyg. (Investment Grade och High Yield). Fondens geografiska fokusområde omfattar tillväxtländer i Asien, Afrika, Östeuropa, Mellanöstern och Latinamerika men gör sina placeringar i huvudsakligen dollar eller euro. Investeringar i annan valuta än euro skyddas för valutarisk. Fonden har en genomsnittlig duration på 3-7 år och en genomsnittlig kreditklassificering på minst B-. Fonden förvaltas av Evli Fonder.