Nyheter i fondutbudet november 2020

Under månaden har fonderna AuAg Silver Bullet A, Schroder ISF Global Convertible Bond och Handelsbanken Norden Selektiv inkluderats i fondutbudet. Du hittar fonderna i fondlistan!

AuAg Silver Bullet A

AuAg Silver Bullet A är en aktiv och koncentrerad aktiefond med fokus på ädelmetallen silver. Fonden investerar i bolag med gruvor som minst har 60 procent utvinning av silver.

Varför ska man investera i silver?
Silver har långsiktigt låg korrelation med börsutvecklingen och skiljer sig från guld som används som en typ av så kallad ”safe haven-allokering”. Silver används inom flera områden bland annat industri, solceller, värmeledning och bakteriedödandemedel.

Schroder ISF Global Convertible Bond

Schroder ISF Global Convertible Bond är en aktivt förvaltad konvertibelfond med globalt fokus. Fonden har som målsättningen att leverera:

  • 75 procent uppsida av aktiemarknaden (MSCI World)
  • 50 procent nedsida mot aktiemarknaden (MSCI World)

Fördelar med en konvertibelfond
En konvertibelfond ger dig som investerare möjlighet att ta stor del av aktiemarknadens ”uppsida” samtidigt som fonden vid en nedgång på marknaden

ger ett visst skydd. Fonden gynnas av att aktiekurserna i företagen man lånat ut pengar till ökar för då ökar värdet på konvertiblernas köpoptioner. Samtidigt har fonden ett obligationsfondsskydd vid nedgång på börsen och har därmed lägre risk än aktiemarknaden i stort.

 

Handelsbanken Norden Selektiv

Handelsbanken Norden Selektiv är en aktivt förvaltad aktiefond med hållbarhetsfokus som investerar i stora nordiska bolag. Det är en koncentrerad fond med 16 till 35 innehav. Den förvaltas enligt Handelsbanken Selektiv filosofi som innebär fokus på:

  • Kvalitetsbolag som historiskt visat stabil vinstutveckling
  • Starka balansräkningar
  • Sund affärsverksamhet
  • Utdelningstakt.

Till fondlistan

Oskar
Av: Oskar Sandvik, senior fondanalytiker på Movestics investeringsavdelning.
Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.