Movestic Avancera sätts på prov

I maj öppnades fonderna Movestic Avancera 75 och 85, två fonder som gör det möjligt för sparare att både följa med marknaden i uppgång och samtidigt ha skydd i nedgång. När världsindex föll 5 till 6 procent i månadsskiftet juli augusti sattes fonder på prov.

Movestic Avancera 85, som innehåller en större andel obligationer, höll emot bra och steg till och med i värde under de första skakiga dagarna under nedgången. I skrivande stund (september 2019) har Movestic Avancera 85 stigit med 2,22 procent sedan maj. Movestic Avancera 85 innehåller ungefär 30 procent aktier, 60 procent i olika former av räntebärande tillgångar och 10 procent i så kallade alternativa tillgångsslag för tillfället. Eftersom fonden inte kan tappa mer än 15 procent från sitt maximala uppnådda värde kan den fungera bra under till exempel utbetalning eller om du temporärt vill sänka risken i ditt sparande.

Movestic Avancera 75 har större andel aktier, ungefär 80 procent aktier och 20 procent högavkastande obligationer. På grund av det föll Avancera 75 mer under den svaga perioden i månadsskiftet juli augusti. Sedan maj har fonden stigit med ungefär 0,5 procent. Movestic Avancera 75 inte kan tappa mer än 25 procent från sitt maximala uppnådda värde och i och med att den innehåller större andel aktier passar fonden bra för dig som bygger upp ditt kapital.

Fonderna hantera risk på ett nytt sätt. Istället för att sprida ut innehaven på många olika tillgångar så koncentreras portföljen mot det som har högst förväntad avkastning och du betalar för ett fast skydd. Det ger en högre grad av förutsägbarhet för den som sparar på sikt och större möjlighet till bättre avkastning under volatila perioder.