Marknaden april 2021 i siffror

Vi listar hur våra egna fonder, Sverigefonder och Nordenfonder i vårt utbud presterat under månaden.

Fonder med fokus på Sverige och svenska bolag hade en mycket stark månad! Bland de tio fonderna i utbudet med högst avkastning har åtta fokus på den svenska aktiemarknaden. Utmärkande är dessutom att flera av fonderna har fokus på småbolagsmarknaden.

Med småbolagsmarknad menas bolag vars börsvärde inte överstiger en procent av det totala svenska börsvärdet, per idag cirka 65 till 70 miljarder kronor. Många småbolagsfonder ger en exponering mot delvis helt andra typer av bolag och sektorer på Stockholmsbörsen är storbolagsfonder. Bolagen är ofta ägarledda och har mer skalbara affärsmodeller och kan ofta tillskrivas en högre strukturell tillväxt.

Högst avkastning april 2021 

FOND 1 MÅNAD
Danske Invest Sverige Småbolag 10,19 %
Cliens Småbolag A 9,96 %
Fondita Nordic Micro Cap B 9,84 %
Carnegie Fastighetsfond Norden A 9,45 %
Öhman Sweden Micro Cap A 9,31 %
C Worldwide Sweden Small Cap 1A 7,47 %
Lannebo Småbolag 7,06 %
BMO European Real Estate EUR 6,85 %
PriorNilsson Realinvest A 5,68 %
Lannebo Teknik Småbolag 6,32 %

 

Movesticfonder avkastning april 2021

FOND 1 MÅNAD 1 ÅR 
Movestic Avancera 75 A SEK Acc 1,25 % 6,27 %
Movestic Avancera 85 A SEK Acc 0,09 % -0,93 %
Movestic Balanserad 0,55 % n/a
Movestic Försiktig 0,33 % n/a
Movestic Offensiv 2,48 % n/a
Movestic Global 0,37 % n/a
Movestic Global ESG 0,33 % 31,71 %

 

Sverigefonder avkastning april 2021

FOND 1 MÅNAD
Aktie-Ansvar Sverige A 4,92 %
Carnegie All Cap A 4,35 %
Cliens Sverige B 4,04 %
Didner & Gerge Aktiefond 2,82 %
Handelsbanken Sverige Selektiv 2,70 %
Lannebo Sverige Hållbar A 2,58 %
Lannebo Sverige Plus 1,54 %
Öhman Etisk Index Sverige A 0,93 %

 

Sverigefonder fokus små-/medelstora bolag avkastning april 2021

FOND 1 MÅNAD
Danske Invest Sverige Småbolag 10,19 %
Cliens Småbolag A 9,96 %
Öhman Sweden Micro Cap A 9,31 %
C Worldwide Sweden Small Cap 7,47 %
Lannebo Småbolag 7,06 %
Didner & Gerge Småbolag 5,37 %

 

Nordenfonder avkastning april 2021

FOND 1 MÅNAD
Evli Nordic B 9,84 %
Handelsbanken Norden Index Criteria 9,45 %
Handelsbanken Norden Selektiv 5,68 %
Alfred Berg Nordic Small Cap ESG A 5,68 %
Fondita Nordic Micro Cap B 4,12 %
Carnegie Fastighetsfond Norden A 2,81 %
PriorNilsson Realinvest A 2,79 %

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Oskar
Av: Oskar Sandvik, senior fondanalytiker på Movestics investeringsavdelning.
Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.