Månaden som gått november 2021

Omikron, volatilitet och inflation. Det här påverkade börsen under november.

 

Majoriteten av världens börser inledde månaden med stigande kurser. Men ökad virusspridning och förnyade restriktioner skapade osäkerhet och lade senare sordin på stämningen.

 

Upptäckten och spridningen av den nya virusvarianten, Omikron, bidrog i slutet av månaden med extra osäkerhet.  Det blev hög volatilitet, fallande aktiekurser och starkare dollarkurs. Svenska börsen (MSCI Sweden) backade under månaden -0,63 % och världsindex (MSCI World) med -2,19 % (+3,35 % i SEK till följd av en försvagad krona).

 

Marknadsklimatet präglades också av oron för att den höga inflationen i USA och Europa inte förefaller vara lika snabbt övergående som många spekulerat i. Det skulle i så fall kunna leda till stigande räntor och i förlängningen ha negativ påverkan på tillväxten. Det kan innebära att den relativa värderingen av aktier försämras.

 

Komponentbrist, stigande råvarupriser och indikationer om löneinflation till följd av svårigheter att nyrekrytera bidrar samtliga - och samtidigt - till ökat tryck på inflationen.

 

Högst avkastning i november

Den försvagade kronan ger att vi på indexnivå hittar den högsta månadsavkastning, i SEK, i Nordamerika och Kina (A-aktier). På fondnivå hittar vi dock två fastighetsfonder allra högst upp.

 

Fond November 2021

FOND 1 MÅNAD  
Lannebo Fastighetsfond A SEK F 10,31 %  

Carnegie Fastighetsfond Norden A

10,27 %  

Schroder ISF China A A Acc USD

9,71 %  

PriorNilsson Realinvest A

7,23 %  

iShares North America Eq Idx (LU) A2 USD

6,44 %  

Franklin Gold & Prec Mtls A(acc)USD

6,41 %  

JPM America Equity A (acc) USD

6,36 %  

AXAWF Fram Robotech A Cap EUR

6,09 %  

C Worldwide Sweden Small Cap 1A

6,09 %  

BGF World Technology A2

5,83 %  

 

Movesticfonder avkastning november 2021

FOND 1 MÅNAD 1 ÅR 
Movestic Avancera 75 A SEK Acc 0,48 % 6,77 %
Movestic Avancera 85 A SEK Acc 0,26 % 0,17%
Movestic Balanserad 1,60 % 16,12 %
Movestic Försiktig 0,80 % 7,82 %
Movestic Offensiv 2,54 % 26,99 %
Movestic Global 1,49 % 15,23 %
Movestic Global ESG 3,10 % 26,30 %

 

Sverige/Norden avkastning november 2021

FOND 1 MÅNAD

Cliens Sverige B

4,74 %

Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK

3,75 %

Lannebo Sverige Plus SEK F

2,30 %

Carnegie All Cap A

2,30 %

Humle Sverigefond

1,99 %

Öhman Etisk Index Sverige A

1,93 %

Didner & Gerge Aktiefond

1,38 %

Lannebo Sverige Hållbar A SEK

1,13 %

Aktie-Ansvar Sverige A

0,22 %

 

Sverigefonder, små/medelstora

FOND 1 MÅNAD

C Worldwide Sweden Small Cap 1A

6,09 %

Humle Småbolagsfond A

4,43 %

Danske Invest Sverige Småbolag SI SEK

4,40 %

Lannebo Småbolag

4,35 %

Cliens Småbolag A

4,17 %

Öhman Sweden Micro Cap A

2,53 %

Didner & Gerge Småbolag

0,82 %

 

Norden

FOND 1 MÅNAD
Lannebo Fastighetsfond A SEK F 10,31 %
Carnegie Fastighetsfond Norden A 10,27 %
PriorNilsson Realinvest A 7,23 %
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK) 2,48 %
Alfred Berg Nordic Small Cap ESG A 1,95 %
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK) 1,88 %
Fondita Nordic Micro Cap B 1,58 %
Evli Nordic B -0,34 %

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

imagesb45v.png

Maria Gunnarsson-Ferm, ansvarig för fondanalys på Movestic.

Movestics fondutbud
Upptäck ett brett utbud av fonder från olika fondbolag. I fondlistan kan du sortera och se mer info om fonderna på Movestics fondplattform.