Investera i silver

Ädelmetallen silver kan används inom flera områden, bland annat inom industrin, till solceller, värmeledning och som bakteriedödande. Eftersom silver både kan attrahera industrin och investerare är det ett mycket intressant tillgångsslag menar Stefan Abrahamsson, om Assisterande förvaltare för AuAg Silver Bullet.

GÄSTKRÖNIKA

Under 2020 överträffade silver (+30 procent i SEK) avkastningen för både guld, koppar, platina och palladium. Guld och silver är i sin renaste form monetära metaller, vilket innebär att de både erkänts och använts som pengar under tusentals år. Både på grund av deras oumbärliga och inneboende egenskaper men också för att de bägge är knappa resurser. De mäts i vikt och inte i siffror som en centralbank eller politiker bestämt. Guld och silver är ”riktiga” pengar eftersom de inte bara kan skapas ur tomma luften.

Det som sker när centralbanker trycker upp mer fiatvaluta, det som vi i vardagligt tal kallar för pengar men som egentligen är valuta, är att de offrar köpkraften och reducerar värdet av alla befintliga pengar. Paradoxalt nog går då inte guld eller silver upp i pris utan värdet av de pengar som redan existerar i omlopp faller. Detta visar sig framförallt som tillgångsinflation med högre priser på reala tillgångar såsom aktier, fastigheter, silver och guld.

För närvarande skapar Federal Reserve och andra centralbanker världen över pengar i rekordhastighet. I Sverige ökade till exempel penningmängden med 616 miljarder kronor, 17 procent under 2020. I USA var motsvarande siffra 25 procent. En sjättedel av alla svenska kronor och en fjärdedel av alla dollar som någonsin tryckts upp skapades alltså i fjol. Vi ser inga tecken på att pengatryckande kommer att avta.

Det intressanta med framförallt silver som tillgång är att det förutom den monetära aspekten också har en industriell användning där över hälften av den globala efterfrågan härrör från. Silver är nämligen den metall som leder värme och elektricitet bäst samtidigt som den också har antibakteriella egenskaper. I takt med att världen elektrifieras, fordonsflottan successivt byts ut och efterfrågan på solpaneler ökar och driver på den gröna omställningen så ser vi ett möjligt priskrig framöver. Jämfört med guld som till 90 procent köps av investerare och koppar som i princip bara går till industriellt bruk är silver en metall som attraherar både privata investerare och industri.

Under 2020 noterades ett nytt All Time High i mängden silver som för närvarande hålls i börshandlare produkter (ETP:er). Det mest anmärkningsvärda är takten i vilket det har ökat. Uppskattningsvis 275 miljoner troy ounces silver adderades, vilket är mer än dubbelt så mycket som det förra rekordet från 2009. Förra rekordet sammanföll med finanskrisen. De följande ett och ett halvt åren klättrade silverpriset drygt 200 procent innan det slutligen toppade kring 50 dollars nivån i mitten av 2011. Är det vi bevittnar just nu under covid-19 krisen rentav en ackumulering och möjligtvis en repris av hur investerare positionerade sig under finanskrisen? Det får helt enkelt tiden utvisa.

Vår uppfattning är att silver verkligen kan vara på väg in i en situation av fysisk brist vilket i så fall skulle leda till klart högre priser och därmed även bättre resultat för de bolag som fokuserar på att utvinna just silver.

Om AuAg Silver Bullet

Fonden AuAg Silver Bullet är den enda fonden i Europa som har gruvbolag som primärt bryter silver som fokus. Korrelationen gentemot den breda aktiemarknaden ligger för närvarande på 0,3 vilket gör att den passar väl in i en diversifierad portfölj av olika tillgångsslag. Som investerare vill man gärna veta vad man äger och inte drabbas av några överraskningar. Vi strävar därför efter att alltid vara fullinvesterade (98,5 +/-1,5 procent) i kombination med att vi är fullt transparenta med innehaven. Allt för att skapa tydlighet mot slutkund.

Silver som råvara har historiskt sett haft stora kursrörelser och gruvbolag som sektor har också en hög volatilitet. Riskklassen för fonden är därför den högsta på riskskalan (7 av 7). Det är därför viktigt att man som investerare tror på ”caset” och kan tänka sig att vara långsiktig

Movestic är första försäkringsbolaget i Sverige att inkludera AuAg Silver Bullet i sitt erbjudande. Du hittar fonden i fondlistan.

Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.
Av: Stefan Abrahamsson, Assisterande förvaltare AuAg Silver Bullet