Hållbarhetssammanställning 2018 - Movestics fonder allt mer hållbara

Nu gör vi det ännu enklare att välja hållbara fonder. Vår nya Hållbarhetssammanställning är en unik guide som ger en tydlig bild över våra fonders hållbarhetsbetyg. Årets sammanställning omfattar de 89 fonder som finns i Movestics utbud

Som en hjälp till våra sparare har vi för andra året i rad, sammanställt hållbarhetsarbetet hos de fondbolag som ingår i vårt fondutbud. I sammanställningen hittar du en sammanvägning av informationen kring vilka hållbarhetscertifieringar fondbolagen arbetar med och en analys av hur bolagen arbetar med implementering av de policys man har. Årets sammanställning visar att allt fler fondbolag arbetar aktivt med hållbarhet i den dagliga förvaltningen.

- Hållbarhet är inte längre något bara för nischfonder, utan fullt integrerat i många aktiva aktie- och räntefonders investeringsanalys. Även hedgefonder där hållbarhet tidigare ansågs vara en omöjlighet arbetar mer aktivt med hållbarhet, säger Marie Lindskog, senior fondanalytiker och ansvarig för hållbarhetsanalys på Movestic. Läs hela pressmeddelandet här.

 

Läs sammanställningen här