En kärleksförklaring till Småbolag

Småbolag, kanske det absolut roligaste som finns! Bolag som har möjlighet att revolutionera hela branscher, bidra med innovativa produkter som förändrar vårt beteende och lönsamhetsnivåer som får oss att häpna. Bakom bolagen finns många otroligt inspirerande entreprenörer som lever med sina företag, i upp och nedgång. Vill man investera i morgondagen är det nästan alltid Småbolag som ger dig den bästa exponering för detta.

GÄSTKRÖNIKA

Men hur hittar man rätt bland de otroligt många småbolag som finns i Sverige och Norden? Väldigt förenklat brukar vi säga att vi vill investera i kvalitativa bolag, vilket är ett relativt diffust uttryck, så vad menar vi med det? Tänk dig att du ska köpa en ny dammsugare. Produkterna tenderar att vara relativt heterogena och pris blir en otroligt stor faktor i din investering. Detta är anledningen till att vi troligtvis aldrig (man ska icke aktiediskriminera, 13:4 - Aktiebibeln) kommer äga Electrolux. Skulle Electrolux höja priset på någon av sina modeller kommer troligtvis konsumenten att blicka mot någon annan av de otroligt många konkurrenterna.

Tänk dig i stället att en cykelhjälmstillverkare höjer priset på deras produkt för att hjälmen blivit otroligt mycket mer säker när de använder MIPS-lösning i hjälmen. Skulle inte du vara beredd att betala relativt mycket mer för att se till att du och din familj har säkerhetsutrustning som kraftigt minskar skaderisken i trafiken? Enligt oss är detta ett exempel på produktkvalitet.

Aktier kan självklart vara volatila. Men blickar vi tillbaka några år kan vi se en tydlig drivkraft bakom långsiktiga kursuppgångar, nämligen vinst per aktie. Till exempel har Telia samma vinst idag per aktie som 2003. Är det då så chockerande att aktien haft en minst sagt svag utveckling under denna tid? Just därför försöker vi aldrig köpa aktier bara för att de är billiga om det inte finns någon underliggande vinsttillväxt i bolaget.

Att köpa så kallade ”value bolag” enbart för de är billiga kan därav enligt oss ofta översättas till ”förhoppning om att vinsten skall sluta falla och att multipeln ska stiga, det vill säga, ren multipelspekulation”. Vidare, köper man istället ett kvalitativt bolag med bra förutsättningar till vinsttillväxt är det inte heller hela världen om man betalar för mycket vid köpet av bolaget då aktiens vinsttillväxt är på din sida. Konklusionen av detta enligt oss är att om vinsten per aktie ökar långsiktigt tenderar även aktien att över tid följa med i den utvecklingen. Därav investerar vi efter filosofin att alla bolag vi äger ska ha möjlighet att öka vinsten med 15 procent per år, vilket genererar en dubblering av bolaget vart femte år. En utveckling som aktien tenderar att följa.

Därför älskar vi småbolag

  1. Möjligheten att kraftigt utöka sin adresserbara marknad genom förvärv
  2. Entreprenörer som är djupt investerade både monetärt och själsligt i sina företag
  3. Ofta nischade och marknadsledande med hög pricing power

Allt detta bidrar till att små bolag har en större möjlighet och förmåga att öka vinsten per aktie mer än stora bolag. Hur bedömer man bäst framtiden för ett bolag? Man börjar genom att titta på historiken. Småbolag (Carnegie småbolagsindex) har som aggregat ökat vinsten gånger tre de senaste tio åren, att jämföra med stora bolag (OMXS30) som ökat vinsten gånger 1,4 under samma period. Aktiekurserna har föga förvånande följt samma mönster med en aktiekursutveckling på 614 procent för småbolag och med 143 procent för storbolagsindexet.

Så investerar vi i småbolag

Att försöka tajma marknaden genom att köpa lågt och sälja högt innebär att du måste ta tre korrekta beslut, när du ska köpa, när du ska sälja och när du ska investera pengarna igen. Om du är lika duktig som en av världens kändaste och kanske bästa investerare, Peter Lynch, så kommer du ha rätt 55 till 60 procent av gångerna i dina investeringsbeslut. Med denna vetskap till hands och två fötter på jorden försöker vi istället ta ett rätt beslut, vilket enligt oss är att äga kvalitativa bolag som över tid kan öka sin vinst. På så sätt outsourcar vi många av de svåra besluten till bolagen och entreprenörerna vi äger. Vilket bland annat är hur man hanterar komponentsbrister, högre räntor och inflation. Detta är bolagen vi investerar i experter på och vår uppgift är att hitta dessa bolag!

Av: Joel Backesten, förvaltare av Danske Banks småbolagsfond.
Av: Max Frydén, förvaltare av Danske Banks småbolagsfond.
Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.