Förmånsbeskattning av arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkringar från 1 juli 2018

Riksdagen har beslutat att införa förmånsbeskattning av arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkringar från 1 juli 2018. Beslutet påverkar anställda med sjukvårdsförsäkringar som bekostas av arbetsgivaren och gäller både befintliga och nya försäkringar.

Regeländringen innebär att hälso- och sjukvårdsförmåner som betalas av arbetsgivaren och som inte är offentligt finansierade blir skattepliktiga. Vissa förmåner, som till exempel företagshälsovård, förebyggande behandling och rehabilitering, förblir skattebefriade även efter 1 juli. 

De nya reglerna innebär att en anställd anses få en skattepliktig förmån när arbetsgivaren betalar en sjukvårdsförsäkring. Förmånsvärdet för den anställde baseras på kostnaden för förmånen, det vill säga premien. Premier som arbetsgivaren betalar före 1 juli kommer inte att beskattas, även om de avser försäkringstid efter det datumet.

Detta innebär beslutet för arbetsgivare

Arbetsgivare redovisar och betalar arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet. Samtidigt är hela premien avdragsgill. Arbetsgivaren ska även informera den anställde om försäkringens förmånsvärde.

Detta innebär beslutet för anställda

Premier som arbetsgivaren betalar från och med 1 juli ska den anställde ta upp som en förmån i sin deklaration. Som arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring räknas också försäkring som betalas via bruttolöneavdrag. De nya reglerna omfattar enbart försäkringar som betalas av arbetsgivaren och gäller inte försäkringar som den anställde själv betalar med skattade pengar.  

Hur hög blir förmånsskatten?

Movestics sjukvårdsförsäkringar omfattar både skattepliktiga och skattefria förmåner. I Movestic Sjukvårdsförsäkring Optimal uppgår det skattepliktiga förmånsvärdet till 74 % av premien. I Movestic Sjukvårdsförsäkring Smart är motsvarande förmånsvärde 92 %. Hur hög skatten blir beräknas på premien och den anställdes skattesats.

Exempel: 
För en Movestic Sjukvårdsförsäkring Optimal med en månadspremie på 365 kronor ska 74 % av premien, alltså 270 kronor, beskattas. Med en skattesats på 30 % innebär det att den anställde ska betala 81 kr i skatt. 

För skattefrågor hänvisar vi till Skatteverket. Kontakta gärna Movestics kundtjänst på kund@movestic.se eller telefon nr. 08-120 393 20 för information om våra försäkringar.