Förbättrat resultat under pandemiåret 2020

Movestic Liv & Pension redovisade under 2020 en fortsatt positiv resultatutveckling och ett ökat kapital under förvaltning.

Årets resultat före skatt uppgick till 221,3 MSEK (147,8), varav 61,6 MSEK är hänförliga till likvidation och avveckling av intresse- och dotterbolag. På marknaden för tjänstepensioner var flyttaktiviteten stor under året med stora inflöden av nya premier, men också stora utflöden. Totalt sett minskade premievolymen från 4,6 till 4,0 miljarder SEK. Det förvaltade kapitalet steg still 41 miljarder SEK (+1).

– Årets resultat är ett styrkebesked. Trots ett turbulent år på marknaderna har en god lönsamhet i verksamheten upprätthållits, säger Linnéa Ecorcheville, vd Movestic Liv & Pension. Under året har vi också sett hur pandemin har påverkat våra kunder. Många har skaffat extra skydd i form av en livförsäkring och alltfler efterfrågar mer information och guidning kring sitt pensionssparande.

Under 2020 sågs en ökad efterfrågan på individuell livförsäkring och ett nytt sätt för privatkunder att enkelt teckna livförsäkring på movestic.se lanserades, liksom flera andra nya digitala produkter och tjänster.

– Samtliga sparandeförsäkringar kan nu tecknas digitalt av förmedlare direkt via vår partnerwebb och privatkunder har via movestic.se även fått tillgång till digitala tjänster som hjälper till vid sparplanering, pensionsuttag och skadeanmälan, säger Linnéa Ecorcheville.

Under året fortsatte även arbetet med att utveckla det fondutbud som erbjuds sparare med tjänstepension och kapitalförsäkring. Totalt genomgick 20 nya fonder från svenska och internationella fondbolag bolagets utvärderingsprocess och adderades till fondutbudet. Vid slutet av året genomfördes också den årliga hållbarhetsgenomlysningen av fonderna i utbudet, 8 av 10 fonder är nu hållbara.

Läs Movestics årsredovisning för 2020 i sin helhet!

För mer information
Helena Olsson, Chef Kommunikation och Varumärke, Movestic
helena.olsson@movestic.se
070-449 9200