Fondnyheter september 2022

Information om överlåtelse av förvaltning och ändrade fondbestämmelser för fonden Nordic Cross Edge

CAAM Fund Services AB (CAAM) har ingått avtal med Carnegie Fonder AB (Carnegie Fonder) om överlåtelse av förvaltningen av specialfonden Credit Edge.

CAAM har ansökt och erhållit Finansinspektionens tillstånd till överlåtelsen av förvaltningen och den verkställs den 3 oktober 2022. Denna dag kommer Carnegie Fonder att överta förvaltningen och bli ny förvaltare för Fonden som då även byter namn till Carnegie Credit Edge. Ansvarig förvaltare kommer även fortsättningsvis att vara Emil Nordström.

I samband med övertagandet av förvaltningen av Fonden har Carnegie Fonder ansökt och erhållit Finansinspektionens godkännande att ändra Fondens fondbestämmelser.

 

23-09-22:

 

Fondbolaget har beslutat om att byta namn på fonden AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund till AXA IM US Equity QI den 23 september. Inga övriga förändringar sker i och med namnbytet.

 

Tidigare fondnamn

Nytt fondnamn ISIN-kod
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund AXA IM US Equity QI IE0004345025

 

21-09-22:

 

Maquarie Asia New Stars F SEK likvideras, fond stängd för handel

Fondbolaget Maquarie Fund Solutions meddelar att fonden ska stängas. Fondbolaget har, i samband med att informationen gått ut, stängt fonden för all handel.

Detta innebär att det inte är möjligt att handla i fonden tills vidare.

Berörda kunder kommer att nås av mer information brevledes inom kort.

 

Fonder Ryssland

Här kan du ta del av den senaste informationen gällande fonder med exponering mot Ryssland.

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.
Spara i fonder
Månadsspara långsiktigt i fonder via en kapitalförsäkring. Det är enkelt att starta ditt sparande hos Movestic, det tar bara några minuter.
Hjälp att välja fonder
Med vår oberoende fondvalsrobot MAIA får du hjälp att välja fonder som passar dig. Du svarar på några enkla frågor och sedan tar MAIA fram ett personligt och skräddarsytt fondförslag.