Fondnyheter oktober 2021

 

C WorldWide India, 4 oktober

Fonden har som mål att nå en långsiktig kapitaltillväxt. Portföljen består av företag som främst är registrerade eller har sin huvudsakliga verksamhet i Indien. 

Du hittar fonden i fondlistan från 2021-10-04

 

PriorNilsson Evolve, 14 oktober

Aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i Europa med särskilt fokus på så kallade mikrobolag. Mikrobolag tenderar att i en högre utsträckning än större bolag befinna sig i en tillväxtfas. Fonden passar dig som är beredd att ta mer risk och som tror på tillväxt i Europa.

Du hittar fonden i fondlistan från 2021-10-14

 

PriorNilsson Idea, 14 oktober

Hedgefond med målet att över tid avkasta bättre än aktiemarknaden men till lägre en risk. Idea är fonden där vi satsar på idéer vi tror starkt på. Idea har en stor verktygslåda inte minst defensivt med olika hedgepositioner.

Du hittar fonden i fondlistan från 2021-10-14.

 

 

 

Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.