Fondnyheter november 2023

2023-11-20

Konvertering under vecka 47 - BNP Paribas Brazil SEK

Fondbolaget BNP Paribas informerar följande:

I fondens nuvarande modell handlas och prissätts fonden i respektive basvaluta, samt i referensvaluta SEK. Fondbolaget meddelar att de lämnar nuvarande modell för att istället öppna SEK-andelsklass. De nya andelsklasserna har samma villkor som befintliga andelsklasser, men har SEK som noteringsvaluta.

 

Utgående andelsklass

BNP Paribas Brazil Equity – Classic CAP 

ISIN

LU0265266980

Ersättande andelsklass

BNP Paribas Brazil Equity – SEK CAP

ISIN

LU2572688708

 

Danske Invest stänger sina fonder för handel den 22/11-27/11, respektive 21/11-24/11

 

Danske Invest meddelar att de stänger sina fonder för handel under en period. Fondbyten och övriga transaktioner som görs under perioden fonderna är stängda skickas till fondbolaget när fonderna öppnar för handel den 27/11. 

 

Stängda för handel 22/11-27/11

 

Fond

ISIN

Danske Invest SICAV Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SI

LU1349997723

Danske Invest SICAV Sverige Småbolag

LU1857272469

 

Stängda för handel 21/11 - 27/11

 

Fond

ISIN

Danske Invest Eur Inv Grade Corp Bond - valutaexponering SEK

LU0178670161

Danske Invest India A

LU2607346017

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Har du flyttbar pension?
Samla din pension hos Movestic och få tillgång till ett utvalt fondutbud av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande förvaltare.
Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.