Fondnyheter november 2021

M&G (Lux) Climate Solutions A EUR Acc, 16 november

En global aktiefond som investerar i 30-40 hållbara företag som bidrar till att ta fram lösningar på världens klimat- och miljörelaterade problem.

 • Fonden har två huvudsakliga mål:
  • att ge en högre totalavkastning (kombinationen av kapitaltillväxt och utdelningar) än den globala aktiemarknaden över rullande femårsperioder.
  • att investera i företag som strävar efter att leverera lösningar på utmaningar relaterade till klimatförändringar och miljön.
 • Fondförvaltaren väljer aktier som visar styrkor inom tre områden med hjälp av fondens proprietära III-ramverk - Investering (stark affärsmodell) – Intention/avsikt (koppling mellan företagets syfte och dess långsiktiga strategi) och Impact (på nettobasis).
 • Fonden investerar i tre distinkta klimatrelaterade områden (Clean energy – ren energi/kraft, Green technology – grön teknologi och Circular economy – cirkulär ekonomi) och tre typer av företag (pionjärer, möjliggörare och ledare) vilket ger fonden goda förutsättningar att hantera risker och möjligheter utifrån gällande marknadsförhållanden.
 • ESG är integrerat i investeringsprocessen för att säkerställa att fondens innehav är långsiktigt hållbara.
 • Fonden hörsammar FNs globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals) och investerar i företag som kan kopplas till specifikt sex stycken av dessa mål: SDG 7, 9, 11, 12, 13 och 15.

Du hittar M&G (Lux) Climate Solutions i fondlistan från 2021-11-16

 

M&G (Lux) Positive Impact A EUR Acc, 16 november

En global aktiefond som investerar i 25-35 hållbara företag vars produkter/tjänster bidrar positivt till sociala eller miljömässiga aspekter.

 • Fonden har två huvudsakliga mål:
  • Att ge en högre totalavkastning (kombinationen av kapitaltillväxt och utdelningar) än den globala aktiemarknaden över rullande femårsperioder.
  • Att investera i företag som har en positiv inverkan på samhället genom att ta itu med världens stora sociala och / eller miljömässiga utmaningar.
 
 • Fondförvaltaren väljer aktier som visar styrkor inom tre områden med hjälp av fondens proprietära III-ramverk - Investering (stark affärsmodell) – Intention/avsikt (koppling mellan företagets syfte och dess långsiktiga strategi) och Impact (på nettobasis).

 • Fonden investerar i sex olika impact-/påverkansområden (Climate Action - klimat, Environmental Solutions – miljö, Circular Economy - cirkulär ekonomi, Better Health - bättre hälsa, Saving Lives – rädda liv, Better Work – bättre arbetsförhållanden samt Education and Social Inclusion – utbildningmässig och social inkludering) och tre typer av företag (pionjärer, möjliggörare och ledare) vilket ger fonden goda förutsättningar att hantera risker och möjligheter utifrån gällande marknadsförhållanden.
 • ESG är integrerat i investeringsprocessen för att säkerställa att fondens innehav är långsiktigt hållbara.
 • Fonden hörsammar FNs globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals) och investerar i företag som kan kopplas till dem.

Du hittar M&G (Lux) Positive Impact i fondlistan från 2021-11-16

 

M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc, 16 november

En global aktiefond som investerar i 40-50 bolag med fokus på utdelningstillväxt. Fondens kärnfilosofi är att stigande utdelningar kommer att leda till högre aktiekurser över tid. Fonden strävar efter att leverera en högre totalavkastning (kombinationen av kapitaltillväxt och utdelningar) än den globala aktiemarknaden över rullande 5-årsperioder. Fonden strävar även efter att leverera en på årsbasis stigande ström av utdelningar (i USD). Förvaltaren väljer bolag utifrån tre källlor av utdelningstillväxt – kvalitet (defensivt), tillgångar (cykliska) och snabb tillväxt (premiumtillväxt) – som uppvisar olika risk/avkastningsegenskaper, vilket hjälper fonden hantera olika marknadsförhållanden. ESG och betänkanden kring hållbarhet är integrerat i investeringsprocessen för att säkerställa att fondens innehav är långsiktigt hållbara. Värdering är en avgörande faktor för aktieurvalet för att säkerställa att fonden är fokuserad på bra investeringar, inte bara bra bolag.

Du hittar M&G (Lux) Glb Dividend i fondlistan från 2021-11-16

 

M&G (Lux) North Amer Div A EUR Acc, 16 november

En aktiefond som investerar i 40-50 bolag i USA, med fokus på utdelningstillväxt. Fondens kärnfilosofi är att stigande utdelningar kommer att leda till högre aktiekurser över tid. Fonden strävar efter att leverera en högre totalavkastning (kombinationen av kapitaltillväxt och utdelningar) än den amerikanska aktiemarknaden över rullande 5-årsperioder. Fonden strävar även efter att leverera en på årsbasis stigande ström av utdelningar (i USD). Förvaltaren väljer bolag utifrån tre källlor av utdelningstillväxt – kvalitet (defensivt), tillgångar (cykliska) och snabb tillväxt (premiumtillväxt) – som uppvisar olika risk/avkastningsegenskaper, vilket hjälper fonden hantera olika marknadsförhållanden. ESG och betänkanden kring hållbarhet är integrerat i investeringsprocessen för att säkerställa att fondens innehav är långsiktigt hållbara. Värdering är en avgörande faktor för aktieurvalet för att säkerställa att fonden är fokuserad på bra investeringar, inte bara bra bolag.

Du hittar M&G (Lux) North Amer i fondlistan från 2021-11-16

 

Fond byter namn

2021-12-01: Standard Life Total Return Credit Fund A (SEK) byter namn till Aberdeen Standard – Total Return Credit Fund.
Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.