Fondnyheter juni 2023

SEK-andelsklass öppnas, Danske Invest India

I fondens nuvarande modell handlas och prissätts fonden i sin basvaluta, samt i olika referensvalutor, bland annat SEK.

Fondbolaget meddelar att de lämnar nuvarande modell och öppnar en ny SEK-andelsklass under vecka 26.

Kunder med innehav kommer att konverteras till den nya SEK-andelsklassen under vecka 26.

Fonden kommer att vara stängd för handel fram till dess att konverteringen gått klart.

Berörda kunder informeras brevledes.

 

Utgående andelsklass

ISIN

Danske Invest India A

LU0193801577

Ny andelsklass

Nytt ISIN

Danske Invest India A-SEK

LU2607346017

 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Har du flyttbar pension?
Samla din pension hos Movestic och få tillgång till ett utvalt fondutbud av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande förvaltare.
Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.