Fondnyheter juni 2021

Coeli Global Selektiv R SEK, 9 juni

Coeli Global Selektiv är en aktivt förvaltad aktiefond med global inriktning. Fondens målsättning är att skapa en hög positiv avkastning över tid för andelsägarna till en relativt låg risk. Förvaltningsstrategin fokuserar på att hitta runt 30 bolag av hög kvalitet med goda framtidsutsikter och en attraktiv värdering. Du hittar fonden i fondlistan från och med 2021-06-09. 

SEB Hållbar USA Indexnära byter namn till SEB USA Indexnära, 4 juni

SEB Fonder byter namn på fonden SEB Hållbar USA Indexnära till SEB USA Indexnära. Du hittar fonden i fondlistan.