Fondnyheter april 2021

Cliens Småbolag A, 28 april

Cliens Småbolagsfond är en aktivt förvaltad, koncentrerad fond som visat mycket goda resultat sedan fondens start 2016. Fonden fokuserar på bolag i den nedra halvan av småbolagsmarknaden varför bolagsstorleken i fonden över tid bör vara mindre än i många andra småbolagsfonder. Fonden består av mellan 25-35 innehav och har en tydlig kvalitetsinriktning. Fokus på kvalitet gör att prognoshorisonten kan höjas och många av de större innehaven har funnits med i fonden i flera år och ambitionen är att många bolag kommer att ägas under lång tid framöver. Fonden är etiskt förvaltad vilket gör att vi utesluter alkohol, vapen, tobak, pornografi och även spel.
Du hittar fonden i fondlistan från och med 2021-04-28. 

 

Cliens Sverige B, 28 april

Fonden har lång historik och tillhör toppskiktet av Sverigefonder när det gäller långsiktig riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas enligt en fullt integrerad hållbarhetsprocess (investerar tex inte i bolag verksamma inom tobak, alkohol, vapen, fossila bränslen, pornografi, casinospel) och innehaven består av 25-40 stora och små svenska bolag. Maximalt 10 procent av portföljen kan investeras på reglerade börser i övriga Norden. God vinstprofil och stark företagsledning i är viktiga investeringskriterium. Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut med målsättningen att generera en högre avkastning än jämförelseindex, samtidigt som en god riskprofil upprätthålls. Vid årsskiftet hade fonden avkastat 547 procent sedan start 2004-12-31, 136 procentenheter mer än jämförelseindex (Stockholmsbörsen).
Du hittar fonden i fondlistan från och med 2021-04-28.

 

 

Case Fair Play, 21 april

Case Fair Play är en högräntefond och koncentrerad med dryga 40 innehav. I Fair play bygger på grunden av de mest intressanta obligationerna från Case Safe Plays högräntedel som bas i fonden. Fonden har en inriktning mot Bank och Finans är underviktad mot fastighetssektorn. Fonden har ingen inget krav på fördelningen mellan High Yield och Investment Grade.
Du hittar fonden i fondlistan från och med 2021-04-21.

 

Case Safe Play, 21 april

Case Safe Play startade 2011 och förvaltar idag fem miljarder kronor. Fonden har över 100 emmittenter där en majoritet av obligationerna har Investment Grade-rating. Safe Play har en inriktning mot Bank och Finans är underviktad fastighetsobligationer. Fonden måste ha minst 50 procent investment Grade.
Du hittar fonden i fondlistan från och med 2021-04-21.

 

Carnegie Global Quality Companies A, 1 april

Carnegie Global Quality Companies är en aktiefond som investerar globalt i lågt värderade kvalitetsbolag. Portföljen är koncentrerad till mellan 35 och 40 bolag och är defensiv i sin förvaltningskaraktär. På lång sikt har fonden som mål att leverera lägre risk och högre avkastning än MSCI World över en börscykel. Portföljen byggs i huvudsak genom en fundamental portföljkonstruktion och egenutvecklade DCF-modeller.

Fonden förvaltades tidigare av OPM och hette OPM Global Quality Companies men byter namn i samband med att Carnegie fonder förvärvar OPM.

Du hittar fonden i fondlistan från och med 2021-04-01.

 

Carnegie Sverige All Cap A, 1 april

Fonden är en svensk aktivt förvaltad all cap fond som investerar i alla bolagsstorlekar på Stockholmsbörsen. Fondens aktieval grundar sig på en kombinerad analys av företagets finansiella ställning samt dess förmåga att hantera risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor, ägarstyrning och affärsetik. Fonden har ett tydligt ESG-fokus och är Svanenmärkt.

Fonden hette tidigare CF Tillväxt.

Du hittar fonden i fondlistan från och med 2021-04-01.

 

OPM Listed Private Equity byter namn till Carnegie Listed Private Equity, 1 april

Carnegie fonder förvärvar OPM Fonder och därmed fonden OPM Listed Private Equity. I samband med affären byter fonden namn till Carnegie Listed Private Equity. I och med förvärvet anställs också fondens förvaltare Simon Reinius och Tom Berggren. 

Du ser nya fondnamnet i fondlistan från och med 2021-04-01.

 

BNP Paribas Equity Best Selection Euro byter namn till BNP Paribas Euro Equity

BNP Paribas har genomfört ett namnbyte av fonden. Det tidigare namnet BNP Paribas Equity Best Selection Euro har ändrats till BNP Paribas Euro Equity.