Fondnyheter april 2021

Carnegie Global Quality Companies A, 1 april

Carnegie Global Quality Companies är en aktiefond som investerar globalt i lågt värderade kvalitetsbolag. Portföljen är koncentrerad till mellan 35 och 40 bolag och är defensiv i sin förvaltningskaraktär. På lång sikt har fonden som mål att leverera lägre risk och högre avkastning än MSCI World över en börscykel. Portföljen byggs i huvudsak genom en fundamental portföljkonstruktion och egenutvecklade DCF-modeller.

Fonden förvaltades tidigare av OPM och hette OPM Global Quality Companies men byter namn i samband med att Carnegie fonder förvärvar OPM.

Du hittar fonden i fondlistan från och med 2021-04-01.

 

Carnegie Sverige All Cap A, 1 april

Fonden är en svensk aktivt förvaltad all cap fond som investerar i alla bolagsstorlekar på Stockholmsbörsen. Fondens aktieval grundar sig på en kombinerad analys av företagets finansiella ställning samt dess förmåga att hantera risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor, ägarstyrning och affärsetik. Fonden har ett tydligt ESG-fokus och är Svanenmärkt.

Fonden hette tidigare CF Tillväxt.

Du hittar fonden i fondlistan från och med 2021-04-01.

 

OPM Listed Private Equity byter namn till Carnegie Listed Private Equity, 1 april

Carnegie fonder förvärvar OPM Fonder och därmed fonden OPM Listed Private Equity. I samband med affären byter fonden namn till Carnegie Listed Private Equity. I och med förvärvet anställs också fondens förvaltare Simon Reinius och Tom Berggren. 

Du ser nya fondnamnet i fondlistan från och med 2021-04-01.

 

BNP Paribas Equity Best Selection Euro byter namn till BNP Paribas Euro Equity

BNP Paribas har genomfört ett namnbyte av fonden. Det tidigare namnet BNP Paribas Equity Best Selection Euro har ändrats till BNP Paribas Euro Equity.